Browse and search requests (page 8)

  

About 547 FOI requests found

Hej Här kommer begärda excelfiler Med vänlig hälsning Suzanne Fredriksson Registrator Regionledningskontoret Region Östergötland 581 91 Linköping E-p...
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Follow up sent to Blekinge Institute of Technology by Per Hagström on .

Partially successful.

Till Camilla Hoeck, Aha, då är det glasklart. Jag hade besök samtidigt som du ringde så var lite ofokuserad. Med vänliga hälsningar, Per Hagströ...
Till Dalshagen Monica, Tusen tack för snabba besked! Med vänliga hälsningar, Per Hagström
Hej igen Vi har en komplett lev resk lista för 2020 där org nummer framgår, men det ligger på totalt per lev och även där saknas konto om ni vill ha...
Hej Här kommer utdraget från Skolverket. Med vänlig hälsning Gunnel Tangert Hagström Ekonom Skolverket, Verksamhetsstöd, Ekonomienheten Postadress:...
Förfrågan om utdrag leverantörsreskontra
Response by The Modern Museum to Per Hagström on .

Partially successful.

Hej Per, Detta avser år 2019. Jag ser nu att du refererar till ett ärende år 2018. Jag var "utlånad" som chef för en annan avdelning från sommaren 201...
Se bif Med vänlig hälsning Mårten Sandberg Handläggare, Administration, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm 08-561 665 08 • [e-postadress] • www.do...
Dear Mr Hunt, Thank you for your message. Please find below answers to your three questions:  1. Questions about the employment contract of Mr Teg...
Begäran om kopior av handlingar i två ärenden
Response by Region Norrbotten to Per Hagström on .

Successful.

Hej Per, Bifogar excel-format enligt begäran. Några fler handlingar finns inte i ärendet utan begäran avser endast 2018. Med vänlig hälsning, Registr...
Hej, Tack så mycket för ditt svar och arbete med handlingarna! Med vänliga hälsningar, Elenor Weijmar
Dear Info Folkhälsomyndigheten, Thank you for your prompt reply and for providing it in a foreign language. Yours sincerely, Richard Hunt
Förfrågan om IT/digitaliseringsstrategi och/eller policy
Response by Hallsberg Municipality to Elenor Weijmar on .

Partially successful.

Hej, Tack för att du kontaktar Hallsbergs kommun. Hallsbergs kommun har ingen IT-policy. Med vänlig hälsning ______________________________________...
Pågående Kollektivtrafikavtal för Ystad paketet
Response by Skånetrafiken to Anette on .

Successful.

Hej! Översänder begärd allmän handling. Med vänlig hälsning, Diariet Skånetrafiken
Hej Mikael, Här kommer svar på din begäran som inkom 23 november 2020 kl 03:03 om att ta del av dokumentation som finns i diarieakt Af-2015/254256....
Hej!   Översänder de dokument du efterfrågat.   Med vänlig hälsning Birgitta Bengtsson Ekonomiadministratör, Administrativa enheten, Central...
Epost från Peet Tüll och Anders Tegnell
Response by The Public Health Agency of Sweden to Johan Andersson on .

Partially successful.

Hej, De e-postmeddelanden som har skickats till dig är de som finns förvarade på myndigheten och har lämnats ut i sin helhet. Med vänlig hälsning,...
Hej Beklagar att du fått vänta på begärda handlingar. Begäran inkom alldeles nyss till socialtjänsten då ditt mejl tyvärr hamnat i fel inkorg - skräppo...
Kopia av avtal
Response by University West to Håkan Eweo on .

Successful.

Hej, Här kommer kopia på avtalet. Med vänlig hälsning Sofia Johansson Registrator Högskolan Väst -----Ursprungligt meddelande----- Från: Håkan Ew...
Lokaliseringsplan E18 och E20
Response by The Swedish Transport Administration to Robert Jonsson on .

Partially successful.

Hej! MKB och Teknik finns nu i vår ftp-server. De övriga handlingarna finns bara på Landsarkivet, inte här.   För att ladda ner din fil gå till...
IT/Digitaliserings strategi
Response by Halmstad Municipality to Medborgare on .

Successful.

Hej! Här kommer Halmstads kommuns digitaliseringsplan. Mvh Jenny Nordell Digitaliseringschef -----Ursprungligt meddelande----- Från: Medborgare <[Reg...
Byggplaner för Björklunds hage norra Ängby
Response by Stockholm city to Ängbybo on .

Partially successful.

Hej, Stadsbyggnadskontoret har inga ärenden på den här platsen men då den tillhör staden kan du även höra med Exploateringskontoret om de har några pl...
Frida Moden
Response by Alingsås municipality to Anon anonym on .

Partially successful.

Hej Nu är logglistan i sin helhet klar för avhämtning. Den är inte gallrad utefter de önskade sökorden. Den finns att hämta i receptionen i rådhuse...
Hej Henrik, Tack för ditt mejl. Det avsätts inte något specifikt antal platser till fri kvot i förväg. Under ansökningsperioden går vi igenom samtlig...
Hej! Enligt uppgifter ska du inte fått ut din begäran om allmän handling. Skickar den på nytt och hoppas den kommer fram denna gången. Med vänlig h...