Browse and search requests (page 2)

  

About 547 FOI requests found

Lönelista Sjöviksskolan
Response by Utbildningsförvaltningen to Suss N on .

Partially successful.

Hej   Här kommer önskad lönelista gällande april 2022. Listan "haltar" lite eftersom det är olika månader för utbetalning av ny lön för 2022 (fack...
Hi,   Bolagsverket is not financed by taxes, we are a self-supporting authority and therefore we charge a cost for our products. The certificate t...
Tobakstillstånd
Response by The City of Gothenburg to Finn Lundström on .

Partially successful.

Hej, Bifogat är de handlingar som du begärt. Vissa delar är belagt med sekretess ( med stöd av 30 kap. 20 § Offentlighets- och sekretesslagen) och vil...
Hej, Översänder handlingen. Med vänlig hälsning Västra Götalandsregionen Telefon: 010-441 00 00 Webbsida: www.vgregion.se -----Ursprungligt med...
Hej   Här kommer önskad lönelista gällande mars 2022, vilket alltså är lön i 2021 års nivå eftersom nya löner för 2022 inte kommer förrän på majlö...
Hej, Bifogat finns begärd handling. Med vänliga hälsningar ..................................................................... Registrator/S 075-24...
Hi Maximillian!   Please see the answer to your questions below:       Total number The number of organisations with beneficial owner(s) 698...
Intern instruktion gällande Sius
Response by Employment Service to Ros-mari Frohm on .

Partially successful.

Hej, Om du har en fråga eller önskar hjälp med något i Diariet eller ELIN vill vi att du lägger in ett ärende i Självbetjäningsportalen, Beställningar...
Begäran
Response by Stockholm city to Esra on .

Partially successful.

Hej, Du har fått ett Säkert meddelande från Stockholms stad. Du kan läsa meddelandet genom att klicka på denna länk: https://sek.stockholm.se/message...
Hej Steffan Bifogar efterfrågat ramavtal.   Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offen...
Hej! Härmed bifogas sammanställning över inkomna ansökningar att starta fristående förskolor eller fritidshem. Se nedan bifogad fil. Med vänlig hä...
Dear Ms Margarida Silva,   I hearby send you the sixth and final email with the information you asked for regarding DSA.     Best regards,...
Hej Vincent   Ditt ärende (1364552) gällande Regelverksfrågor gällande hälso- och sjukvårdsavtal är åtgärdat.     Ber om ursäkt för dröjt svar.  ...
Hej! Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad. Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offen...
Hej! Här kommer den efterfrågade informationen. Gällande vilka upphandlingar kopplade till digital infrastruktur och tjänster för covidbevis, se bifog...
Hej   Här kommer lista med löner för lärare grs matematik/naturorienterande ämnen. Vi skickar dock inte den här typen av listor med uppgift om nam...
Hej Se bifogad dom från Kammarrätten i Göteborg, gäller begäran om hyresnivå på lokalhyresavtal. Med vänlig hälsning Patrik Gavander VD-stab Dokument...
Hej! Här kommer begärda handlingar. Trevlig helg!   Med vänlig hälsning Anders Burman, Teamledare AB FAMILJEBOSTÄDER INFORMATIONSFÖRVALTNING Box 921...
Kostnader för lokal
Response by Bromma municipal district administration to david andersson on .

Successful.

Hej, Har tittat på år 2014. Driftkostnaderna hamnade då på totalt 520 275, 86 kr Hyra: 311 971,44 kr Städ: 97 465,15 kr El: 83 636,14 kr Vatten...
Protokoll livsmedelskontroll 2019-08-15 Sopköket
Response by Stockholm city to Filip Lundin on .

Successful.

Hej! Skickar begärd handling. Med vänlig hälsning Torbjörn Hulting Arkiv och registratur Miljöförvaltningen, verksamhetsstöd Box 8136, 104 20 Stock...
Exchange with the EC
Response by Swedish Financial Supervisory Authority to Alexander Fanta on .

Successful.

Dear Mr Fanta,    Thank you for your email, Attached you will find the email correspondence between the Swedish Financial Supervisory Authority...
Hej Här kommer en investeringsplan och budget från vårt ekonomisystem i excelformat.   Med vänlig hälsning Inky Suomela     AISAB Ambula...
Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat
Response by Municipality of Norrköping to Mattias Axell on .

Partially successful.

Hej!   Informationen till budgethandlingen kommer från många olika källor. VI har hjälp av vår kommunikationsavdelning som sammanställer och redig...
Exchange with NGO Thorn
Response by Ministry of Justice to Alexander Fanta on .

Successful.

Hej,   Du har begärt ut handlingar som rör NGO Thorn. Vänligen se bifogat.   Mvh Karolina   Karolina Kral Justice and Home Affairs Couns...
Kopia av extern utredning av IVO
Response by Inspektionen För Vård Och Omsorg to Anna T on .

Successful.

Hej! Jag översänder begärd utredning. Med vänlig hälsning __________________________________________ Therese Dahlman Registrator VS Telefonväxel: 010...