Browse and search requests (page 6)

  

About 547 FOI requests found

Förteckning över IT-system
Response by Degerfors municipality to Elenor Weijmar on .

Successful.

Vänlig hälsning Annica Blomgren Registrator/arkiv 2.kansliavdelningen Degerfors kommun, 693 80 Degerfors Tel; 0586-481 39 e-post; [e-postadress] Inter...
Hej! Stort tack för ert mail! Jag bifogar härmed Aneby kommuns it-säkerhetspolicy samt strategiska plan. På sidan 13 i den strategiska planen finner d...
Hej Tim Bifogar svaret vi fått från vår Ledningsstab. Hälsningar Patrik Eklund Huvudregistraturen E-post: [AF e-postadress för begäran om allmän handl...
Begäran om styrelseledamöters namn 2006
Response by Employment Service to Tim Svensson on .

Successful.

Hej   Här kommer önskade handlingar gällande ledamöter i Arbetsmarknadsstyrelsens styrelse 2006, se bilagor.   Med vänlig hälsning Jessica Ö...
Förordnande arbetsförmedlingens styrelse
Response by Employment Service to Tim Svensson on .

Successful.

Hej Tim, Här kommer förordnanden. Nedan personer satt i Arbetsförmedlingens styrelse under 2008, 2009, 2017 och 2018. 2008 Thomas Franzén Christin...
Hej Elenor! Jag skickar till dig den digitaliseringsplan som är antagen av kommunfullmäktige och som gäller för åren 2020-2023.   Med vänlig häl...
Hej! Högsby kommun har bara en av kommunfullmäktige antagen digitaliseringsstrategi kring e-hälsa, se bifogad fil. Samverkan H2O ligger i träda just n...
Hej!   Här kommer vår digitaliseringsstrategi som antogs vid Kommunfullmäktige i Heby kommun 13 april 2021.   Observera att det än så länge en...
Hej! Vi har valt att börja vår övergripande styrning av digitaliseringsresan med en Digital Agenda som består av 7 påståenden.  Jag bifogar den som...
Hej Här hittar du vår strategi https://www.hultsfred.se/artikel/it-strategi/. Tyvärr så har vi inte den "nya" digitaliseringsstrategin klar men till de...
Enligt begäran. / Peo Vänliga hälsningar Per-Olof Jansson  Digitaliseringsstrateg Kommunledningsförvaltningen Staben Hörby Kommun 242 80 HÖRBY Tel: 0...
Begäran om styrelseledamöters förordnande
Response by Employment Service to Tim Svensson on .

Partially successful.

Hej,   Här kommer de handlingar jag hittade av det som efterfrågades, se bilagor. Ärendet från 2012 fanns inte här i arkivet.   Med vänlig häl...
Hej Elenor, Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet (nämnd) som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kärnkraftsbolagen och an...
Hej, Bifogar årsredovisningarna för 2019 och 2020. Har skickat årsredovisningarna 2007-2020 fördelat i fyra mejl.   Åren 2012-2014 hade Fortifik...
Begäran om styrelseledamöters namn 2008
Response by Employment Service to Tim Svensson on .

Successful.

Hej   Bifogar handlingar med namn på styrelseledamöter 2008, se bilagor.   Med vänlig hälsning Jessica Östergren Lundkvist Arkivhandläggare...
    Med vänlig hälsning   Alma Engström Kvalificerad inköpare Inköp och Logistik Öst/Stockholm   [1][e-postadress] Direkt: 010-123 67...
Översänder efterfrågade handlingar. Med vänlig hälsning Therese Hass Administrativ chef, Administrativ enhet, Linköpings tingsrätt 013-251011 • [e-po...
Hej   Bifogar härmed efterfrågade handlingar.   1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt  ...
Hej! Bifogar efterfrågade handlingar. Med vänlig hälsning Arkiv Umeå tingsrätt 090-17 21 00  •  [e-postadress]  •  Postadress: Box 138, 901 04 Umeå...
Hej! Bifogar efterfrågade handlingar. Med vänlig hälsning Arkiv Umeå tingsrätt 090-17 21 00  •  [Umeå Tingsrätt e-postadress för begäran om allmän h...
Hej Elenor, Bifogat finner du handlingar för Lokala säkerhetsnämnden. Kan nämna att dokumenthanteringsplanen ska uppdateras. I och med en nyligen g...
Hej, Bifogat översänds enligt din begäran Arbetsgivarverkets arkivbeskrivning samt beskrivning enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (20...
Hej, Vi har tagit emot din begäran om handlingar. Jag bifogar härmed Skolväsendets överklagandenämnds arkivbeskrivning. I dagsläget har myndigheten ing...
Hej, Bifogar önskade handlingar. Hovrätten för Nedre Norrland är administrativ värdmyndighet för Rättshjälpsnämnden därav bifogas hovrättens beskrivni...