Browse and search requests (page 7)

  

About 547 FOI requests found

Hej, Bifogar önskade handlingar. Med vänlig hälsning Per Helttunen Arkivarie, Administrativ avdelning, Hovrätten för Nedre Norrland 060-18 68 35 • [...
Hej Elenor! Här kommer arkivbeskrivningen. Enligt texten i dokumentet så anser man att din fråga nr 2 besvaras i arkivbeskrivningen. Med vänlig hälsn...
Hej Elenor,   Du har hos Utrikesdepartementet begärt att ta del av allmänna handlingar enligt följande beskrivning.    1. Myndighetens arkivbe...
Hej, I detta dokument på webben står om allmänna handlingar: Se kapitel 5.1. [1]Handbok i ärendehandläggning.pdf (su.se)  Arkivbeskrivningen bifog...
Hej Elenor, Jag bifogar LFVs senaste version av arkivbeskrivningen, från 2019. LFV har dessvärre ingen sammanställning enligt OSL 4:2 men jag bifogar...
Hej, I den nedre delen av ditt meddelande hittar jag: "Är [Alkoholsortimentsnämnden e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Off...
Hej, Vänligen se bifogad fil för Ystads tingsrätts arkivredovisning. Se bilaga 4 för myndighetens beskrivning av allmänna handlingar. Med vänlig häl...
Hej Här kommer 2019 också. Hälsningar Mats -----Ursprungligt meddelande----- Från: Per Hagström <[Registrators #519 e-postadress]> Skickat: den 24...
Hej Frej!   Se bifogad handling. Detta är det enda avtalet vi har på adressen.   Med vänlig hälsning Anna Kjellberg Hyresjurist GÖTEBORGS S...
Hej,   Här kommer Länsstyrelsen i Uppsala läns arkivbeskrivning. Någon särskild beskrivning över våra allmänna handlingar har vi inte.     L...
Hej! Här kommer handlingar som tillsammans är ärende 2021-518.   2021-518 Publicera information om . . . leverantörsfakturor som öppna data Bes...
Leverantörsreskontra för 2019 och 2020
Follow up sent to Municipality of Eskilstuna by Per Hagström on .

Successful.

Till Agressosupport, Tack så mycket! Med vänliga hälsningar, Per Hagström
Förfrågan om kommunikationsstrategi/planer
Response by Social Insurance to Vincent Vukovic on .

Successful.

Hej Vincent, Jag fick din fråga om Försäkringskassans kommunikationsstrategier mer specifikt för sociala medier. Skickar här våra kanalstrategier fö...
Leverantörsreskontra för 2019 och 2020
Request sent to Gällivare municipality by Per Hagström on .

Partially successful.

Till Gällivare kommun, Hej! Jag undrar om ni skulle kunna göra ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-...
Hej igen, Det gick lite snabbt att skicka. Här kommer bilagorna som hör till avtalet. Med vänlig hälsning --------------------------------------------...
Documents on meetings of the D9+ group
Response by Ministry for Foreign Affairs to Alexander Fanta on .

Partially successful.

Dear Mr Fanta,   You have requested access to documents concerning the D9+ group. Please find attached the decision from the Ministry of Foreign...
Hej!   Bifogat finns de begärda handlingarna.   Med vänlig hälsning   Staffan Falkefjeld Controller, Sametinget
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Follow up sent to National Financial by Per Hagström on .

Successful.

Till ekonomi, Tack så mycket! Då kan vi pussla ihop de två. Med vänliga hälsningar, Per Hagström
Hej! Denna fil är vad vi tagit/ fått fram Mvh Lena Ellström Upphandlare Konsumentverket Box 48, 651 02 Karlstad Direkt: 054-19 4029 www.konsumentver...
arbetsordning för DIGG
Response by Authority For Digital Management to Ola Olofsson on .

Successful.

Hej! Här kommer den efterfrågade handlingen. Med vänlig hälsning Registrator -----Ursprungligt meddelande----- Från: Ola Olofsson <[Registrators #53...
Här kommer de efterfrågade handlingarna. Med vänlig hälsning Registrator -----Ursprungligt meddelande----- Från: DIGG - Myndigheten för digital fö...
Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020
Follow up sent to Ystad Municipality by Per Hagström on .

Successful.

Till Nilsson Carola, Tack så mycket! Med vänliga hälsningar, Per Hagström
Hej! Här kommer en fil med kontonamnen. Vänliga hälsningar Birgit Larsson Ekonomienheten Mora kommun 0250-26136 -----Ursprungligt meddelande----...
Hej, Här kommer version 3. Med vänlig hälsning Fredrik Tourunen Verksamhetssamordnare Arbetsförmedlingen | Avdelningen Samordning och Uppföljning...
Till Granberg Britt-Marie, Tack så mycket! Med vänliga hälsningar, Per Hagström