Browse and search requests (page 4)

  

About 547 FOI requests found

Lönelistor Trafikkontoret
Response by Stockholm city to Gunilla Brogren on .

Successful.

 Hej! Du har begärt ut handlingar gällande lön på trafikkontoret, Stockholm stad. Det föreligger inte någon sekretess för dessa uppgifter enligt offen...
Nej, det har inte varit prioriterat...     Med vänliga hälsningar Johan Sundman, Projektledare Trafikkontoret, Tillstånd Telefon: 08-508 26 027, E-po...
Tack för ditt meddelande till trafikkontoret. Detta är ett automatiskt svarsmeddelande för att bekräfta att vi har tagit emot din e-post.   Vill d...
Kommunikation mellan Voi och Moderaterna
Response by Stockholm city to Sara Larsson on .

Successful.

Hej, Jag beklagar att vårt svar dröjt något. Bifogat är den kommunikation som framkom vid genomgång mellan VOI och våra representanter. Med vänliga...
Hej, Registering a business for tax purposes in Sweden differs depending on if you are currently operating a business abroad that you want to establ...
Källkod till vaccinbevis-verifieringsapp
Follow up sent to Authority For Digital Management by Jacob Karlsson on .

Successful.

Till DIGG, Men gud tack så mycket! Trodde inte att det skulle ligga uppe redan innan jag frågade :) (hittade ingen länk på hemsidan) Kul med moder...
  Från: Berfin Eken Skickat: den 1 december 2021 13:12 Till: '[Registrators #1225 e-postadress]' <[Registrators #1225 e-postadress]> Ämne: Sv: VB...
Hej, De begärda handlingarna omfattar 2 031 sidor. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut (2020-03-23 § 12) tar vi ut en avgift ut för utlämnande a...
loggade In och utpasseringstider Stockholms Stadshus
Response by Stockholm city to Peppar Peppar70 on .

Partially successful.

Hej Du kan vända dig till Justitieombudsmannen med din begäran om granskning. I övrigt när det gäller granskningar av in och ut-passeringar hänvisar v...
Hej Den 16 september kl. 16:23 mailade du direkt till en kronofogde på myndigheten och begärde att få ut nedanstående handling. Den 17 september...
Hej, De kliniska mikrobiologiska laboratorierna rapporterar veckovis till Folkhälsomyndigheten: Antal individer som testats för pågående infektion av...
Kvalitetskriterier och inköpspolicy
Response by The Modern Museum to Tore Danielsson on .

Successful.

Bifogar önskad handling. Hälsningar, Susana Myndighetsregistrator, arkivansvarig/Registrar, Archive manager Moderna Museet Skeppsholmen, Stockholm T...
Leverantörsreskontra jan-juni 2021
Response by Tidaholm Municipality to Anders Thoresson on .

Successful.

Hej Här kommer filen inkl ver.nr. Vänliga hälsningar Ylva Hagberg Inköpssamordnare 0502-60 60 39 -----Ursprungligt meddelande----- Från: Anders Tho...
Hej Anna, Tack för ditt mejl. Svaret på Hur mycket en vaccindos kostar finns i dessa två beslut från Socialdepartementet. Staten ersätter regionerna...
Allmän handling
Response by Swedish Enforcement Authority to Mirko Ernqvist on .

Partially successful.

Hej De två handlingarna i ärendet kommer att finnas tillgängliga i receptionen på vårt kontor i Sundbyberg, Esplanaden 1 imorgon torsdag 7 oktober...
Vi har mottagit ditt mejl och kommer att behandla det så snart vi kan. Vill du ha uppgifter från våra register, exempelvis skulduppgifter, kan du so...
Hej, bifogar efterfrågad policy. Med vänlig hälsning Carina Mattsson Verksamhetschef 010-242 41 38 | 0767-243 996 [e-postadress] Område inköp-mat...
Begäran om en organisationskarta/verksamhetskarta
Response by The Swedish Tax Agency to Kasem on .

Successful.

Hej, Bifogat finns IT-avdelningens organisationsschema som innehåller namn på avdelningschefer, enhetschefer och sektionschefer inom IT-avdelningen....
Hej, Diskrimineringsombudsmannen (DO) har hanterat din begäran om att ta del av en allmän handling. Handläggaren har sekretessprövat de handling s...
Hej! Efterfrågade handlingar kommer här Faktura kommer separat.   Med vänlig hälsning, Registrator   Folkhälsomyndigheten                 ...
Leverantörsreskontra jan-juni 2021
Response by Malmö city to Anders Thoresson on .

Successful.

Hej Enligt din förfrågan kommer här ett utdrag på Malmö stad leverantörsreskontra under jan-juni 2021. Malmö stad har en decentraliserad organisatio...
Begäran om en organisationskarta
Response by Employment Service to Kasem on .

Successful.

Hej! Vänligen se bifogad för utlämnande av efterfrågade handlingar. Med vänliga hälsningar Ledningsstaben -----Ursprungligt meddelande----- Från: R...
Begäran om en organisationskarta
Response by Employment Service to Kasem on .

Successful.

Huvudregistraturen har tagit emot din e-post och kommer att fördela det för vidare handläggning.   Vänliga hälsningar,   Huvudregistraturen...
Begäran om allmän handling
Response by Social Insurance to verkutospi on .

Successful.

Hej!   Här kommer den information du efterfrågat. Se bif filer.   /Pernilla   Försäkringskassan Pernilla Gyllner Verksamhetsområdeschef...
Sophantering, integration och kollektivtrafik
Response by Falkenberg municipality to Miss R.G on .

Partially successful.

Hej Miss R.G! Eftersom du inte begär ut några specifika handlingar så får du ett allmänt hållet svar med information angående hur kommunen arbetar ino...