Vilket Ct-värde har använts vid laboratoriebekräftade fall av Covid-19?

Anna Karlsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Folkhälsomyndigheten

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Folkhälsomyndigheten,

Jag har en fråga angående statistiken över antalet smittade av Covid-19.

Har ni tillgång till uppgifter om vilket Ct-värde som har använts vid laboratoriebekräftade fall av Covid-19?

Med vänlig hälsning,

Anna Karlsson

Svarstjänst, Folkhälsomyndigheten

Hej,
Tack för ditt mail.

Folkhälsomyndigheten för ingen statistik över Ct-värden. Varje enskilt laboratorium har information om Ct-värden i sina analyser.

Vänliga hälsningar
________________________________
Svarstjänst kring covid-19
Folkhälsomyndigheten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Karlsson <[Registrators #917 e-postadress]>
Skickat: den 19 september 2021 12:44
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vilket Ct-värde har använts vid laboratoriebekräftade fall av Covid-19?

Till Folkhälsomyndigheten,

Jag har en fråga angående statistiken över antalet smittade av Covid-19.

Har ni tillgång till uppgifter om vilket Ct-värde som har använts vid laboratoriebekräftade fall av Covid-19?

Med vänlig hälsning,

Anna Karlsson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #917 e-postadress]

Är [Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Vänligen notera att i vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att försenas.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Svarstjänst,

Jag har då två följdfrågor.

Vilka laboriatorier skickar in uppgifter om laboratoriebekräftade fall av Covid-19 till er?

Om ni inte har tillgång till uppgifter om vilket Ct-värde som har använts vid laboratoriebekräftade fall av Covid-19, hur säkerställer ni att de data ni får in är statistiskt jämförbart?

Med vänliga hälsningar,

Anna Karlsson

Svarstjänst, Folkhälsomyndigheten

Hej,

De kliniska mikrobiologiska laboratorierna rapporterar veckovis till Folkhälsomyndigheten:
Antal individer som testats för pågående infektion av SARS-CoV-2 med nukleinsyrapåvisning (t.ex. PCR-test) och utfallet av dessa tester, samt det totala antalet utförda tester.

Antal individer som testats för genomgången infektion av SARS-CoV-2 med antikroppspåvisning och utfallet av dessa tester, samt det totala antalet utförda tester.

Vilken kapacitet laboratoriet har för att analysera prover med nukleinsyrapåvisning respektive antikroppspåvisning.

Regionerna ska veckovis rapportera till Folkhälsomyndigheten:
Antalet antigentest som utförts på uppdrag av respektive region samt utfallet av dessa.

Vilken kapacitet respektive region har för antigentest som utförs på uppdrag av regionen.

Alla laboratorier som utför tester på uppdrag av en region bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. I alla PCR-analyser finns det olika kvalitetsparametrar som granskas innan testresultatet svaras ut. Utöver detta deltar laboratorierna som utför diagnostik i olika kvalitetsutskick för att kunna jämföra prestandan mot många olika metoder och andra laboratorier.

Man behöver skilja på antalet PCR-cykler och cykeltröskel(Ct)-värdet. Antal PCR-cykler hänvisar till antalet PCR-cykler som är rekommenderade för att köra metoden för att öka sannolikheten att amplifiera målfragmenten på viruset. Ct-värdet beskriver när amplifieringskurvan skär det satta tröskelvärdet varpå man kan läsa av Ct-värdet på x-axeln. Dvs, att antalet PCR-cykler uppgår till 45 betyder inte att Ct-värde på 45 skulle bedömas positivt. Ett Ct-värde påverkas av när provet tagit i infektionsförloppet, hur det har provtagits, typ förvaring, etc., varför detta värde kan variera. Det är viktigt att ha etablerade rutiner för hur eventuella så kallade svagpositiva ska bedömas. Prov som hamnar i intervallet Ct 35-45 kan inte generellt tolkas negativa ur infektionssynpunkt. Det är viktigt att experter tolkar resultaten.

Vi hänvisar till
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publ...
https://www.folkhalsomyndigheten.se/utok...
https://www.folkhalsomyndigheten.se/utok...

Vänliga hälsningar
________________________________
Svarstjänst kring covid-19
Folkhälsomyndigheten

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anna Karlsson <[Registrators #917 e-postadress]>
Skickat: den 9 oktober 2021 14:26
Till: Svarstjänst <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vilket Ct-värde har använts vid laboratoriebekräftade fall av Covid-19?

Till Svarstjänst,

Jag har då två följdfrågor.

Vilka laboriatorier skickar in uppgifter om laboratoriebekräftade fall av Covid-19 till er?

Om ni inte har tillgång till uppgifter om vilket Ct-värde som har använts vid laboratoriebekräftade fall av Covid-19, hur säkerställer ni att de data ni får in är statistiskt jämförbart?

Med vänliga hälsningar,

Anna Karlsson

visa citerade sektioner