Vaccinationsstatistik på DeSO-nivå

Staffan Betnér gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Folkhälsomyndigheten

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Hej,

Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet den 11 september fick Sveriges regioner den 3 september ta del av vaccintäckningen den 27 augusti bland den vuxna befolkningen i samtliga DeSO-områden. Denna information är jag intresserad av.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Staffan Betnér

Info Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten

Hej,

 

Vi har tagit emot din begäran om allmän handling och ber att få återkomma
så snart som möjligt. Folkhälsomyndigheten får för tillfället in många och
omfattande begäranden om att få ta del av allmänna handlingar. Vi
handlägger dessa så snabbt och effektivt vi kan.

 

Vi tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar i enlighet med
avgiftsförordningen (1992:191).

 

För papperskopior är de första nio sidorna kostnadsfria. Avgiften för tio
sidor är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2 kr. Om
papperskopiorna ska skickas med post och försändelsen väger mer än 20 gram
tillkommer kostnaden för portot.

 

Vi har ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än
på papper, men av praktiska skäl och av miljöskäl strävar vi ändå efter
att lämna ut handlingar via e-post när det är möjligt. För handlingar som
endast finns tillgängliga i pappersform och som måste skannas för att
skickas med e-post tas samma avgift ut som när vi lämnar ut papperskopior.

 

För elektroniska handlingar som finns lagrade i myndighetens
verksamhetssystem är de första nio filerna kostnadsfria. Avgiften för tio
filer är 50 kr. För varje fil därutöver är avgiften 2 kr. När vi lämnar ut
e-post räknas varje e-postmeddelande som en fil även om de i vissa fall
har konverterats till en eller flera pdf-filer. Det är det ursprungliga
antalet e-postmeddelanden som ligger till grund för avgiften.

 

Vid utlämnande av rutinartade sammanställningar som myndigheten tar fram
vid begäran om allmän handling tar vi ut en avgift för den tid det tar att
framställa handlingen. Avgiften är 125 kr per påbörjad kvart.

 

Återkom med fakturaadress om du fortfarande är intresserad.

 

Om du vill åberopa din rätt att vara anonym kan du komma till
Folkhälsomyndigheten och ta del av papperskopior av de allmänna handlingar
du är intresserad av. Vill du ta med dig papperskopiorna från myndigheten
har du möjlighet att på plats erlägga kontant betalning för dem.

 

Med vänlig hälsning,

+------------------------------------------------------------------------+
|Folkhälsomyndigheten           |Folkhälsomyndigheten |
|-----------------------------------------------+------------------------|
|171 82 Solna                                |Box 505 |
|-----------------------------------------------+------------------------|
|Telefon 010-205 20 00             |831 26 Östersund |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för
bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja
samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot
hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Läs mer på vår webbplats: [1]www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Staffan Betnér <[2][Registrators #792 e-postadress]>

Skickat: den 13 september 2021 08:44

Till: Info Folkhälsomyndigheten <[3][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vaccinationsstatistik på
DeSO-nivå

 

Hej,

 

 

 

Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet den 11 september fick Sveriges
regioner den 3 september ta del av vaccintäckningen den 27 augusti bland
den vuxna befolkningen i samtliga DeSO-områden. Denna information är jag
intresserad av.

 

 

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Staffan Betnér

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[4][Registrators #792 e-postadress]

 

 

 

Är [5][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär:

 

[6]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[7]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.folkhalsomyndigheten.se/
2. mailto:[Registrators #792 e-postadress]
3. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[Registrators #792 e-postadress]
5. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://handlingar.se/sv/change_request/...
7. https://handlingar.se/sv/help/officers

Info Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten

Hej,

 

Det finns en excelfil per region, dvs 21 stycken, vilket motsvarar en
kostnad på 72kr.
Återkom med fakturaadress om du fortfarande är intresserad.

 

För elektroniska handlingar som finns lagrade i myndighetens
verksamhetssystem är de första nio filerna kostnadsfria. Avgiften för tio
filer är 50 kr. För varje fil därutöver är avgiften 2 kr. När vi lämnar ut
e-post räknas varje e-postmeddelande som en fil även om de i vissa fall
har konverterats till en eller flera pdf-filer. Det är det ursprungliga
antalet e-postmeddelanden som ligger till grund för avgiften.

 

Med vänlig hälsning,

Registrator

 

Folkhälsomyndigheten                                      
Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                                        Box
505

                                                                         
     831 26 Östersund

 

Webbplats: http://www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Staffan Betnér <[1][Registrators #792 e-postadress]>

Skickat: den 13 september 2021 08:44

Till: Info Folkhälsomyndigheten <[2][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vaccinationsstatistik på
DeSO-nivå

 

Hej,

 

 

 

Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet den 11 september fick Sveriges
regioner den 3 september ta del av vaccintäckningen den 27 augusti bland
den vuxna befolkningen i samtliga DeSO-områden. Denna information är jag
intresserad av.

 

 

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Staffan Betnér

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[3][Registrators #792 e-postadress]

 

 

 

Är [4][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär:

 

[5]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[6]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #792 e-postadress]
2. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto:[Registrators #792 e-postadress]
4. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
5. https://handlingar.se/sv/change_request/...
6. https://handlingar.se/sv/help/officers

Info Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten

21 Bilagor

Hej!

Efterfrågade handlingar kommer här
Faktura kommer separat.

 

Med vänlig hälsning,

Registrator

 

Folkhälsomyndigheten                                      
Folkhälsomyndigheten

171 82 Solna                                                        Box
505

   
                                                                          
831 26 Östersund

 

Webbplats: [1]http://www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Staffan Betnér <[2][Registrators #792 e-postadress]>

Skickat: den 13 september 2021 08:44

Till: Info Folkhälsomyndigheten <[3][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Vaccinationsstatistik på
DeSO-nivå

 

Hej,

 

 

 

Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet den 11 september fick Sveriges
regioner den 3 september ta del av vaccintäckningen den 27 augusti bland
den vuxna befolkningen i samtliga DeSO-områden. Denna information är jag
intresserad av.

 

 

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

Staffan Betnér

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[4][Registrators #792 e-postadress]

 

 

 

Är [5][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär:

 

[6]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[7]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.folkhalsomyndigheten.se/
2. mailto:[Registrators #792 e-postadress]
3. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[Registrators #792 e-postadress]
5. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
6. https://handlingar.se/sv/change_request/...
7. https://handlingar.se/sv/help/officers