Upphovsrätt på skyltar vid naturreservat

Tore Danielsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Dalarnas Län

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Länsstyrelsen i Dalarnas Län ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Tore Danielsson

Till Länsstyrelsen i Dalarnas Län,

Hej!

Anser länsstyrelsen att informationsskyltar vid naturreservaten är upphovsrättsskyddade?

Vem är det i sådana fall som har upphovsrätten och hur kan jag ställa en fråga till den personen om återanvändning av innehållet på skyltarna?

Med vänlig hälsning,

Aster Isk

W-RB-Lansstyrelsen, Länsstyrelsen i Dalarnas Län

Tack, din e-post har nu kommit in till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Vi
hanterar inkommande post i turordning.

 

Vi strävar efter en digital ärendehantering och är därför tacksamma om du
inte skickar handlingar både digitalt och på papper.

 

Om du redan har ett pågående ärende kan du följa det via
vårt [1]webbdiarium. Om du vill komplettera eller yttra dig i ett pågående
ärende, använd gärna denna [2]e-tjänst .

 

Observera att detta är en automatgenererad e-post som du inte kan svara
på.

Detta autosvar genereras endast första gången du är i kontakt med oss via
denna e-postadress.

 

Med vänlig hälsning

 

Länsstyrelsen i Dalarnas län/County Administrative Board of Dalarna,
Sweden

Växel: 010-225 00 00

[3]www.lansstyrelsen.se/dalarna

 

För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter
se [4]www.lansstyrelsen.se/dataskydd

References

Visible links
1. https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-...
2. https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/om-...
3. http://www.lansstyrelsen.se/dalarna
4. http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd