Upphovsrätt på skyltar vid naturreservat

Tore Danielsson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Blekinge Län

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Tore Danielsson

Till Länsstyrelsen i Blekinge Län,

Hej!

Anser länsstyrelsen att informationsskyltar vid naturreservaten är upphovsrättsskyddade?

Vem är det i sådana fall som har upphovsrätten och hur kan jag ställa en fråga till den personen om återanvändning av innehållet på skyltarna?

Med vänlig hälsning,

Aster Isk

Länsstyrelsen i Blekinge län, Länsstyrelsen i Blekinge Län

Observera att detta är ett automatgenererat meddelande som du inte kan
svara på.

 

Länsstyrelsen Blekinge har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje arbetsdag.

I princip blir all post till Länsstyrelsen Blekinge allmän handling. Det
innebär bland annat att allmänheten och massmedia normalt har rätt att ta
del av innehållet i ditt meddelande.

 

Mer information om hur Länsstyrelsen Blekinge behandlar personuppgifter
[1]www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

Du kan följa ditt ärende via vårt webbdiarium 
[2]https://diarium.lansstyrelsen.se/Default...

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Länsstyrelsen Blekinge

 

Växel: 010-22 40 000

Besöksadress: Skeppsbrokajen 4

371 86 Karlskrona

[3]www.lansstyrelsen.se/blekinge

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
2. https://diarium.lansstyrelsen.se/Default...
3. http://www.lansstyrelsen.se/blekinge

K-RB-Naturförvaltning, Länsstyrelsen i Blekinge Län

Hejsan,

I nuvarande upphandling tillfaller konceptet Länsstyrelsen, för skyltar som producerats tidigare ligger det ofta hos producenten. Detta varierar dock mellan olika skyltar och reservat så vid förfrågan om återanvändning av innehållet bör länsstyrelsen tillfrågas för varje enskild reservatsskylt.

Vänliga Hälsningar
Elin Nyström
Naturförvaltare

[e-postadress]
Telefon 010-22 40 244
Växel 010-224 00 00

Länsstyrelsen Blekinge
371 86 Karlskrona
Skeppsbrokajen 4
www.lansstyrelsen.se/blekinge

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Länsstyrelsen i Blekinge län <[e-postadress]>
Skickat: den 18 maj 2022 07:32
Till: K-RB-Naturförvaltning <naturforvaltning.[Länsstyrelsen i Blekinge Län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphovsrätt på skyltar vid naturreservat

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Tore Danielsson <[Registrators #1377 e-postadress]>
Skickat: den 17 maj 2022 21:20
Till: Länsstyrelsen i Blekinge län <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphovsrätt på skyltar vid naturreservat

Till Länsstyrelsen i Blekinge Län,

Hej!

Anser länsstyrelsen att informationsskyltar vid naturreservaten är upphovsrättsskyddade?

Vem är det i sådana fall som har upphovsrätten och hur kan jag ställa en fråga till den personen om återanvändning av innehållet på skyltarna?

Med vänlig hälsning,

Aster Isk

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1377 e-postadress]

Är [Länsstyrelsen i Blekinge Län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Blekinge Län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------