Upphandlingsplan Järfälla

PublicInsight gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Järfälla kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Hej!

Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

(1) Järfälla, https://tendsign.com/public/list_public_...

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Servicecenter, Järfälla kommun

Hej,
Tack för att du kontaktat oss på Järfälla kommun.
Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att återkomma till dig så
snart vi kan.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08 - 580 285 00.
Ärendenummer: 2021SC99797

Ärendebeskrivning: Hej! Finns er upphandlingsplan (1) i format som excel
eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen? Jag är tacksam om
handlingarna kan skickas som e-post eller genom utlämnande via någon annan
elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så
räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig. Om
utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker. (1) Järfälla,
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mPiI...
Med vänlig hälsning, Public Insight
------------------------------------------------------------------- Använd
denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #801 e-postadress] Är [Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress
för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Järfälla kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mPiI...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1mPiI...
I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd. Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av
allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------
Har du några frågor angående ditt ärende eller vill tillägga något,
vänligen svara på det här e-postmeddelandet utan att ändra ärendenummer
[2021SC99797] i ämnesraden. 

Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur
vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in,
hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.
Servicecenter arbetar på uppdrag av kommunens samtliga nämnder. De
personuppgifter som finns i ditt meddelande kommer att behandlas av
Servicecenter och respektive nämnd för att kunna ge svar på din fråga och
utföra vårt kommunala uppdrag. För att veta mer om vad som räknas som
personuppgift samt hur Järfälla kommun hanterar dina personuppgifter ber
vi dig att ta del av vår informationspolicy genom att klicka på denna
länk:

[1]https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

 

Med vänlig hälsning,
Servicecenter
Järfälla kommun
08-580 285 00
www.jarfalla.se
Besöksadress
Riddarplatsen 5,
Jakobsberg

References

Visible links
1. https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

Servicecenter, Järfälla kommun

Hej ,  

 

upphandlingarna finns tillgängliga på jarfalla.se

 

Med vänlig hälsning,

________________________________________

Kirsi Karlsson

Upphandlingschef

Ekonomiavd ledn KSF

Järfälla kommun

08-580 28500

[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[1]www.jarfalla.se

________________________________________

 

Från: Kerstin Svensson <[e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 14:29
Till: Servicecenter <[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: SV: Nytt e-postmeddelande har inkommit i ärende: [2021SC99797]

Hej,

Ärendet ska omfördelas till Kirsi Karlsson.

Med vänlig hälsning

--------------------------------------------------

Kerstin Svensson

Inköps- och upphandlingsstrateg

Järfälla Kommun

Vasaplatsen 9-11

177 80 JÄRFÄLLA

08-580 285 11

mailto: [e-postadress]

Från: Servicecenter <[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 13 september 2021 14:00
Till: Kerstin Svensson <[e-postadress]>
Ämne: Nytt e-postmeddelande har inkommit i ärende: [2021SC99797]

Hej,

Nu finns det ett svar på ärende 2021SC99797.

[2]Logga in via denna länk

 

Med vänlig hälsning,

Servicecenter

Järfälla Kommun
08-580 285 00
[3]www.jarfalla.se

 

References

Visible links
1. file:///tmp/outbind:/500/www.jarfalla.se
2. http://jfk-artvise01/servicedesk/service...
3. http://www.jarfalla.se/