Hej!
Finns er upphandlingsplan i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Gabriella Manieri, Malmö stad

Hej!
Ni har efterfrågat en upphandlingsplan i format excel eller word.

Malmö stad har dessvärre ingen sådan plan i något format.

Med vänlig hälsning från,

Gabriella Manieri
Upphandlingschef

MALMÖ STAD
Stadskontoret Upphandlingsenheten

Besöksadress: Brogatan 7, våningsplan 4
Postadress: Stadskontoret, Upphandlingsenheten, S-205 80 Malmö

Tel. 040-34 17 53|Mob. 0766-299 700
[e-postadress] |www.malmo.se/upphandling

Behandling av personuppgifter
Kommunstyrelsen ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #660 e-postadress]>
Skickat: den 9 september 2021 13:21
Till: Stadskontoret Kommunstyrelsen <[Malmö stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Finns er upphandlingsplan i format som excel eller word att begära ut enligt offentlighetsprincipen?

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #660 e-postadress]

Är [Malmö stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Malmö stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej!

Tack för svar! Så ni har inte en fastställd upphandlingsplan i något format?

Med vänliga hälsningar,

Public Insight

Gabriella Manieri, Malmö stad

Hej!
Det finns ingen fastställd lista över planerade upphandlingar i de format ni efterfrågar.
Med vänlig hälsning från,

Gabriella Manieri
Upphandlingschef

MALMÖ STAD
Stadskontoret Upphandlingsenheten

Besöksadress: Brogatan 7, våningsplan 4
Postadress: Stadskontoret, Upphandlingsenheten, S-205 80 Malmö

Tel. 040-34 17 53|Mob. 0766-299 700
[e-postadress] |www.malmo.se/upphandling

Behandling av personuppgifter
Kommunstyrelsen ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #660 e-postadress]>
Skickat: den 13 september 2021 12:41
Till: Gabriella Manieri <[e-postadress]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Tack för svar! Så ni har inte en fastställd upphandlingsplan i något format?

Med vänliga hälsningar,

Public Insight

visa citerade sektioner