Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,
Public Insight

Post Gällivare kommun, Gällivare kommun

Hej

Begäran är vidarebefordrad till Inköpsavdelningen i Gällivare kommun. Begäran har handlingsnummer ks 2021:3718.

Vänligen

Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg
Registrator
Gällivare kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #723 e-postadress]>
Skickat: den 10 september 2021 10:25
Till: Post Gällivare kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Hej!

Jag vill begära ut er upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #723 e-postadress]

Är [Gällivare kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Gällivare kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Ang ks 2021:3718.
Hej!

Har ni fått min fråga?

Med vänlig hälsning,

PublicInsight

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

Kontakta gärna oss
Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se
[email address]
070 970 31 08

Fredrik Tamm, vd för PublicInsight AB
[email address]
070-712 43 57

Post Gällivare kommun, Gällivare kommun

Hej

Din fråga är vidarebefordrad till Inköpsavdelningen i Gällivare kommun.

Vänligen

Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg
Registrator
Gällivare kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #723 e-postadress]>
Skickat: den 8 oktober 2021 10:24
Till: Post Gällivare kommun <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Ang ks 2021:3718.

Hej!

Har ni fått min fråga?

Med vänlig hälsning,

PublicInsight

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

Kontakta gärna oss

Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se

[e-postadress]

070 970 31 08

Fredrik Tamm, vd för PublicInsight AB

[e-postadress]

070-712 43 57

visa citerade sektioner

Christian Sundvall, Gällivare kommun

Hej,

Ni har begärt ut Gällivare kommuns upphandlingsplan. Vi har ingen upphandlingsplan i den form ni efterfrågar varför vi inte kan lämna ut begärd handling.

Mvh

Christian

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Post Gällivare kommun
Skickat: den 8 oktober 2021 10:46
Till: Christian Sundvall <[e-postadress]>
Ämne: VB: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #723 e-postadress]>
Skickat: den 8 oktober 2021 10:24
Till: Post Gällivare kommun <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Ang ks 2021:3718.

Hej!

Har ni fått min fråga?

Med vänlig hälsning,

PublicInsight

Det här utskicket görs av handlingar.se på uppdrag av Publicinsight.se

Kontakta gärna oss

Elenor Weijmar grundare av Handlingar.se

[e-postadress]

070 970 31 08

Fredrik Tamm, vd för PublicInsight AB

[e-postadress]

070-712 43 57

visa citerade sektioner