Hej!

Jag vill begära ut er aktuella upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

Mattsson Sandberg Carina, Region Jönköpings län

2 Bilagor

Hej, bifogar preliminär upphandlingsplan för 2021-2022.

 

Med vänlig hälsning

 

Carina Mattsson
Verksamhetschef
010-242 41 38 | 0767-243 996
[1][e-postadress]

Område inköp-materialförsörjning

Verksamhetsstöd och service

Region Jönköpings län
[2]www.rjl.se

[3]cid:image003.png@01D3BF6F.3349DC70

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Karlsson Johanna <[e-postadress]> För Inköpsavdelningen
Skickat: den 9 september 2021 12:41
Till: Mattsson Sandberg Carina <[e-postadress]>
Ämne: VB: FÖR ÅTGÄRD: begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Upphandlingsplan
Prioritet: Hög

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Karlberg Sebastian <[4][e-postadress]> För Region
Jönköpings län

Skickat: den 9 september 2021 11:45

Till: Inköpsavdelningen <[5][e-postadress]>

Ämne: FÖR ÅTGÄRD: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

Prioritet: Hög

 

Hej,

 

Se begäran om uppgifter nedan. Vänligen gör sekretessprövning och åtgärda.
Skyndsam handläggning.

Vid eventuellt utlämnande, vänligen lägg kopia till [6][e-postadress].

 

Hälsningar

____________________________

Sebastian Karlberg

Registrator

010-242 40 61

 

Område Kansli

Regionledningskontoret

Region Jönköpings län

[7]www.rjl.se

 

Information och e-tjänster för

din hälsa och vård

[8]www.1177.se/Jonkopings-lan

 

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Public Insight <[9][Registrators #656 e-postadress]>

Skickat: den 9 september 2021 11:32

Till: Region Jönköpings län <[10][Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan

 

Hej!

 

 

 

Jag vill begära ut er aktuella upphandlingsplan, gärna i format som excel
eller word.

 

 

 

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom
utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna
publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där
handlingen finns tillgänglig.

 

 

 

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om
villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

 

 

 

Tack på förhand!

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Public Insight

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[11][Registrators #656 e-postadress]

 

 

 

Är [12][Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Region Jönköpings län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär:

 

[13]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[14]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.rjl.se/
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. http://www.rjl.se/
8. http://www.1177.se/Jonkopings-lan
9. mailto:[Registrators #656 e-postadress]
10. mailto:[Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]
11. mailto:[Registrators #656 e-postadress]
12. mailto:[Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]
13. https://handlingar.se/sv/change_request/...
14. https://handlingar.se/sv/help/officers