Hej!

Jag vill begära ut er aktuella upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

Uppsala kommun Kontaktcenter, Uppsala kommun

Hej!

Tack för ditt mejl!
Vi läser inkommande mejl varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt frågor
i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Just nu är det många som vill komma i kontakt med Uppsala kommun och
därför är det längre väntetider än normalt innan vi kan ta hand om din
fråga. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse och gör allt vi kan
för att din väntan ska bli så kort som möjligt.

Vänliga hälsningar

Kontaktcenter
Uppsala Kommun
------------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan12
Telefon: 018-727 00 00
E-post: [1][Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.uppsala.se

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna
utföra sina uppdrag. [3]Information om dina rättigheter och hur Uppsala
kommun behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. mailto:[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///tmp/www.uppsala.se
3. https://www.uppsala.se/gdpr

Uppsala kommun Kontaktcenter, Uppsala kommun

Hej!

Tack för ditt mejl!

Jag har skickat din fråga vidare till kommunledningskontoret.

Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen.

Ha en fortsatt fin dag!

Vänliga hälsningar,
MIDIA KASIM JERBI
Kommunvägledare, Kontaktcenter
------------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun
Kontaktcenter
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00
E-post: [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Public Insight <[Registrators #655 e-postadress]>
Skickat: den 9 september 2021 11:31
Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan [trackid=JN110214060]

Hej!

Jag vill begära ut er aktuella upphandlingsplan, gärna i format som excel eller word.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Public Insight

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #655 e-postadress]

Är [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Uppsala kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [1]Image Nedan följer en översikt av det ärende du har registrerat och vårt │
│ svar. Om vi inte hör något från dig inom 5 vardagar så utgår vi │
│ ifrån att ditt problem är löst. │
│ Ämne │
│ Upphandling:VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - │
│ Upphandlingsplan [trackid=JN110214060] │
│ │
│ Referensnummer │
│ │
│ 210909-000435 │
│ Svar via e-post (Gunilla Berggren) (2021-09-09 15:07) │
│ Hej! │
│ │
│ Tack för ditt mail. │
│ │
│ Vi har ingen sammanställd upphandlingsplan på årsbasis. Däremot │
│ förhandsannonserar vi de flesta centrala upphandlingarna på vår │
│ annonsportal Mercell Tendsign [2]https://tendsign.com
│ │
│ Önskar dig en trevlig dag. │
│ │
│ Med vänliga hälsningar │
│ │
│ Gunilla Berggren │
│ Upphandling │
│ Kund via Service: E-post (KLK Kommunledningskontoret) (2021-09-09 │
│ 12:59) │
│ Hej │
│ │
│ Vi överlämnar till er att hantera frågan och svara medborgaren. │
│ Återkom om ni vill ha ett nytt ärende i DHS på det eller om ni inte │
│ ska hantera frågan. │
│ │
│ Med vänlig hälsning, │
│ │
│ CAROLINE HILLERGREN │
│ Registrator │
│ Kommunstyrelsen │
│ -------------------------------------------------------- │
│ Postadress: Uppsala kommun, │
│ kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala │
│ Besöksadress: Stationsgatan 12 │
│ Telefon: 018-7277398 │
│ E-post: [3][e-postadress] │
│ │
│ Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att │
│ kunna utföra sina uppdrag. │
│ Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar │
│ personuppgifter. │
│ │
│ -----Ursprungligt meddelande----- │
│ Från: Public Insight <[4][Registrators #655 e-postadress]> │
│ Skickat: den 9 september 2021 11:31 │
│ Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[5][Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]> │
│ Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Upphandlingsplan │
│ [trackid=JN110214060] │
│ │
│ Hej! │
│ │
│ Jag vill begära ut er aktuella upphandlingsplan, gärna i format som │
│ excel eller word. │
│ │
│ Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-post eller genom │
│ utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna │
│ publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan │
│ där handlingen finns tillgänglig. │
│ │
│ Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information │
│ om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker. │
│ │
│ Tack på förhand! │
│ │
│ Med vänlig hälsning, │
│ │
│ Public Insight │
│ │
│ ------------------------------------------------------------------- │
│ │
│ Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: │
│ │
│ [6][Registrators #655 e-postadress] │
│ │
│ Är [7][Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för │
│ Offentlighetsprincipen förfrågningar till Uppsala kommun? Om så är │
│ fallet, kontakta oss genom detta formulär: │
│ │
│ [8]https://handlingar.se/sv/change_request/...
│ │
│ Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att │
│ publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy: │
│ │
│ [9]https://handlingar.se/sv/help/officers
│ │
│ I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att │
│ vara fördröjd. │
│ │
│ Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna │
│ handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din │
│ organisations sida om allmänna handlingar. │
│ │
│ ------------------------------------------------------------------- │
│ Vänliga hälsningar │
│ │
│ Upphandling & Inköp │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

[---002:002728:63191---]

References

Visible links
2. https://tendsign.com/
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[Registrators #655 e-postadress]
5. mailto:[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[Registrators #655 e-postadress]
7. mailto:[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. https://handlingar.se/sv/change_request/...
9. https://handlingar.se/sv/help/officers