Tjänstehandling Översyn av samverkan med Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Sven B gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Umeå kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Till Umeå kommun,

Jag skulle vilja ha samtliga underlag i från Individ och familjenämden 2020-09-23
ärende § 163 Översyn av samverkan med Kvinno- och tjejjouren i Umeå

( I protokollet fanns Diarienr: IFN-2020/00052)

För att ta del i utredning om IOP.

Med vänlig hälsning,

Sven Bartilsson

Yvonne Claesson, Umeå kommun

4 Bilagor

Hej
Beklagar att du fått vänta på begärda handlingar. Begäran inkom alldeles nyss till socialtjänsten då ditt mejl tyvärr hamnat i fel inkorg - skräppost på kommunledningsstaben, se nedan.
Bifogat finns de handlingar du begärt.

Med vänlig hälsning

Yvonne Claesson
Nämndsadministratör
090-16 10 12
[e-postadress]

Umeå kommun
Stöd- och omsorgsförvaltningen
Socialtjänstens kansli
Skolgatan 31 A
901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

     

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Umeå kommun <[Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 29 oktober 2020 16:23
Till: Individ- och familjenämnden <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tjänstehandling Översyn av samverkan med Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Hej!

Hade hamnat i vår skräppost.

Vänligen för besvarande, se nedan.

Med vänlig hälsning

Therese Stellén
Assistent
Administration och Innovation
090 – 16 40 15
070 – 361 57 32
[e-postadress]

Umeå kommun
Kommunledningsstaben
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sven B <[Registrators #494 e-postadress]>
Skickat: den 21 oktober 2020 10:29
Till: Umeå kommun <[Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Tjänstehandling Översyn av samverkan med Kvinno- och tjejjouren i Umeå

Till Umeå kommun,

Jag skulle vilja ha samtliga underlag i från Individ och familjenämden 2020-09-23 ärende § 163 Översyn av samverkan med Kvinno- och tjejjouren i Umeå

( I protokollet fanns Diarienr: IFN-2020/00052)

För att ta del i utredning om IOP.

Med vänlig hälsning,

Sven Bartilsson

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #494 e-postadress]

Är [Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Umeå kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------