Spärrade webadresser

J Johnson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Uppsala kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Uppsala kommun hade inte den begärda informationen.

Till Uppsala kommun,

Jag vill veta vilka applikationer och siter som är blockerade i Uppsala stadsbiblioteks gäst-wifi.

Med vänlig hälsning,
J Johnson

Uppsala kommun Kontaktcenter, Uppsala kommun

Hej!

Tack för ditt mejl. Jag har vidarebefordrat det till kommunledningskontoret för vidare hantering.

Jag önskar dig en trevlig dag!

Vänliga hälsningar,
  
DANIEL BERGLUND
Kommunvägledare Kontaktcenter
------------------------------------------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun
Kontaktcenter
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00
E-post: [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: J Johnson <[Registrators #547 e-postadress]>
Skickat: den 12 mars 2021 08:21
Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Spärrade webadresser [trackid=JN88689500]

Till Uppsala kommun,

Jag vill veta vilka applikationer och siter som är blockerade i Uppsala stadsbiblioteks gäst-wifi.

Med vänlig hälsning,

J Johnson

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #547 e-postadress]

Är [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Uppsala kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Kulturförvaltningen (KTF), Uppsala kommun

Hej!

Kulturnämnden har tagit emot din begäran om allmän handling och påbörjat arbetet med sekretessprövningen.

Med vänlig hälsning,

Anna Vestermark
Registrator kulturnämnden
______________________________________________
Kommunledningskontoret, Avdelningen för kansli
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
E-post: [e-postadress]

Kulturnämnden i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag.
Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----]

Från: J Johnson <[Registrators #547 e-postadress]>
Skickat: den 12 mars 2021 08:21
Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Spärrade webadresser [trackid=JN88689500]

Till Uppsala kommun,

Jag vill veta vilka applikationer och siter som är blockerade i Uppsala stadsbiblioteks gäst-wifi.

Med vänlig hälsning,

J Johnson

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #547 e-postadress]

Är [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Uppsala kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Vestermark Anna, Uppsala kommun

Hej!

Kommunen har hanterat din begäran och handlingen finns inte att tillgå, därför kan den inte lämnas ut. Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. Återkom om du vill ha ett sådant beslut.

Med vänlig hälsning,

Anna Vestermark
Registrator kulturnämnden
______________________________________________
Kommunledningskontoret, Avdelningen för kansli
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
E-post: [e-postadress]

Kulturnämnden i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag.
Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

-----

Från: J Johnson <[Registrators #547 e-postadress]>
Skickat: den 12 mars 2021 08:21
Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Spärrade webadresser [trackid=JN88689500]

Till Uppsala kommun,

Jag vill veta vilka applikationer och siter som är blockerade i Uppsala stadsbiblioteks gäst-wifi.

Med vänlig hälsning,

J Johnson

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #547 e-postadress]

Är [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Uppsala kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------