Ramavtalshandlingar

Christer Hugosson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Region Jönköpings län

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Christer Hugosson

Till Region Jönköpings län,

Hej!
Jag önskar att ta del av följande dokument som ligger till grund för ramavtal luftbehandlingsarbeten .

Administrativa föreskrifter dat 2018-06-05 inkl KFU 1 och KFU 2
Rambeskrivning dat 2018-05-24
Komplettering till formulär LR06 dat 2018-05-02
Samt Allmäna anvisningar och föreskrifter för entreprenörer dat 2018-05-24

Med vänlig hälsning,

Christer Hugosson

Regionfastigheter, Region Jönköpings län

7 Bilagor

Hej !

 

 

Här kommer dokumenten du efterfrågade gällande ramavtal
luftbehandlingsarbeten

 

 

 

 

Vänliga hälsningar

 

 

Brigitte Gustafsson
Adm.Samordnare

( 010 242 51 74

*  [1][e-postadress]

 

 

Regionfastigheter, Hus A7 Ryhov

Box 704

551 20 Jönköping
Länssjukhuset Ryhov

[2]www.rjl.se/regionfastigheter

 

[3]cid:image001.png@01D17EC0.34100220

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Christer Hugosson <[4][Registrators #1267 e-postadress]>

Skickat: den 20 januari 2022 15:02

Till: Region Jönköpings län <[5][Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Ramavtalshandlingar

 

Till Region Jönköpings län,

 

 

 

Hej!

 

Jag önskar att ta del av följande dokument som ligger till grund för
ramavtal luftbehandlingsarbeten .

 

 

 

Administrativa föreskrifter dat 2018-06-05 inkl KFU 1 och KFU 2

 

Rambeskrivning dat 2018-05-24

 

Komplettering till formulär LR06 dat 2018-05-02

 

Samt Allmäna anvisningar och föreskrifter för entreprenörer dat 2018-05-24

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Christer Hugosson

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[6][Registrators #1267 e-postadress]

 

 

 

Är [7][Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Region Jönköpings län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta
formulär eller uppmärksamma det till [8][e-postadress]:

 

[9]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[10]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.rjl.se/regionfastigheter
4. mailto:[Registrators #1267 e-postadress]
5. mailto:[Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[Registrators #1267 e-postadress]
7. mailto:[Region Jönköpings län e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[e-postadress]
9. https://handlingar.se/sv/change_request/...
10. https://handlingar.se/sv/help/officers