Projektansökan "Civic Tech" - Digital plattform för plandialog

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Verket för innovationssystem

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej!

Jag vill begära ut projektansökan till utlysningen "Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor" med diarienummer 2020-00525, Projekttitel "Digital plattform för plandialog”

Bästa hälsningar,
Elenor

Elenor Weijmar

Till VINNOVA,

Vänligen vidarebefordra detta till den person som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Verket För Innovationssystems hantering av min begäran om allmän handling 'Projektansökan "Civic Tech" - Digital plattform för plandialog'. Har ni fått förfrågan? Den är kraftigt försenad och jag har inte fått ett svar om varför.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: http://handlingar.se/sv/request/projekta...

Med vänlig hälsning,

Elenor Weijmar

Vinnova, Verket för innovationssystem

Hej Elinor!
Jag ber verkligen om ursäkt för att du inte fått svar och att det tagit så lång tid. Jag kan tyvärr inte hitta ditt mejl. Har du möjlighet att skicka det igen så kan ta reda på om vi fått mejlet och varför du i så fall inte fått något svar.

Gäller din begäran samtliga handlingar som ingår i ansökan (ansökningsblankett, CV, projektbeskrivning och eventuella övriga bilagor) eller en delmängd, till exempel projektbeskrivning? 
 
Vinnova gör alltid en sekretessbedömning av de begärda handlingarna, och svärtar sekretessbelagda uppgifter innan utlämnande. Sekretessbedömningen tar olika lång tid beroende på mängden handlingar som begärs ut och antalet utlämnandeärenden som för tillfället hanteras. Vi hoppas att du har förståelse för detta. 
   
Med vänlig hälsning
 Lena Axén
Registraturen

Vinnova 
 
Växel: 08-473 3000 

 
Prenumerera på våra nyhetsbrev  
Läs om hur Vinnova behandlar personuppgifter 
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #473 e-postadress]>
Skickat: den 5 maj 2020 11:55
Till: Vinnova <[VINNOVA e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Projektansökan "Civic Tech" - Digital plattform för plandialog

Till VINNOVA,

Vänligen vidarebefordra detta till den person som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Verket För Innovationssystems hantering av min begäran om allmän handling 'Projektansökan "Civic Tech" - Digital plattform för plandialog'. Har ni fått förfrågan? Den är kraftigt försenad och jag har inte fått ett svar om varför.

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: http://handlingar.se/sv/request/projekta...

Med vänlig hälsning,

Elenor Weijmar

-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #473 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Elenor Weijmar

Hej,

Tack, absolut! :)

Jag vill begära ut projektansökan till utlysningen "Civic tech: Digitala tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor" med diarienummer 2020-00525, Projekttitel "Digital plattform för plandialog" Jag vill gärna begära ut budget och tidsplan samt projektbeskrivningen, jag behöver ej ta del av CV dokument eller andra övriga bilagor.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,

Elenor Weijmar

Vinnova, Verket för innovationssystem

3 Bilagor

Hej Elenor!  

 

Översänder här de begärda handlingarna.

Vinnova har enligt offentlighets- och sekretesslagen 30 kap 23 §
sekretessbelagt vissa uppgifter i de handlingar som här utlämnas.  

 

Om du inte är nöjd med sekretessbedömningen har du rätt att begära ett
överklagbart beslut. Sådan begäran skickas till [1][VINNOVA e-postadress för begäran om allmän handling]. 

Med vänlig hälsning

Registraturen

Vinnova 

Växel: 08-473 3000 

 [2][IMG]

 

[3]Prenumerera på våra nyhetsbrev

[4]Läs om hur Vinnova behandlar personuppgifter

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #473 e-postadress]>
Skickat: den 5 maj 2020 13:06
Till: Vinnova <[VINNOVA e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Sv: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen -
Projektansökan "Civic Tech" - Digital plattform för plandialog

 

Hej,

 

Tack, absolut! :)

 

Jag vill begära ut projektansökan till utlysningen "Civic tech: Digitala
tjänster för stärkt förtroende mellan medborgare och offentlig sektor" med
diarienummer 2020-00525, Projekttitel "Digital plattform för plandialog"
Jag vill gärna begära ut budget och tidsplan samt projektbeskrivningen,
jag behöver ej ta del av CV dokument eller andra övriga bilagor.

 

Tack på förhand!

 

Med vänliga hälsningar,

 

Elenor Weijmar

 

visa citerade sektioner