Prisuppgift i inköp för covid-19 vaccin

Roger Sahlin gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Folkhälsomyndigheten

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev nekad av Folkhälsomyndigheten.

Till Folkhälsomyndigheten,

Hej!

Vad får folkhälsomyndigheten betala per dos i inköp för covid-19 vaccin och booster från de olika tillverkarna, Pfizer, Moderna och Astrazeneka?

Med vänlig hälsning,

Roger Sahlin

Info Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten

Hej,

 

Vi har tagit emot din begäran om allmän handling och ber att få återkomma
så snart som möjligt. Folkhälsomyndigheten får för tillfället in många och
omfattande begäranden om att få ta del av allmänna handlingar. Vi
handlägger dessa så snabbt och effektivt vi kan.

 

Vi tar ut en avgift för kopior av allmänna handlingar i enlighet med
avgiftsförordningen (1992:191).

 

För papperskopior är de första nio sidorna kostnadsfria. Avgiften för tio
sidor är 50 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2 kr. Om
papperskopiorna ska skickas med post och försändelsen väger mer än 20 gram
tillkommer kostnaden för portot.

 

Vi har ingen skyldighet att lämna ut allmänna handlingar i annan form än
på papper, men av praktiska skäl och av miljöskäl strävar vi ändå efter
att lämna ut handlingar via e-post när det är möjligt. För handlingar som
endast finns tillgängliga i pappersform och som måste skannas för att
skickas med e-post tas samma avgift ut som när vi lämnar ut papperskopior.

 

För elektroniska handlingar som finns lagrade i myndighetens
verksamhetssystem är de första nio filerna kostnadsfria. Avgiften för tio
filer är 50 kr. För varje fil därutöver är avgiften 2 kr. När vi lämnar ut
e-post räknas varje e-postmeddelande som en fil även om de i vissa fall
har konverterats till en eller flera pdf-filer. Det är det ursprungliga
antalet e-postmeddelanden som ligger till grund för avgiften.

 

Vid utlämnande av rutinartade sammanställningar som myndigheten tar fram
vid begäran om allmän handling tar vi ut en avgift för den tid det tar att
framställa handlingen. Avgiften är 125 kr per påbörjad kvart.

 

Återkom med fakturaadress om du fortfarande är intresserad.

 

Om du vill åberopa din rätt att vara anonym kan du komma till
Folkhälsomyndigheten och ta del av papperskopior av de allmänna handlingar
du är intresserad av. Vill du ta med dig papperskopiorna från myndigheten
har du möjlighet att på plats erlägga kontant betalning för dem.

 

Med vänlig hälsning,

+------------------------------------------------------------------------+
|Folkhälsomyndigheten           |Folkhälsomyndigheten |
|-----------------------------------------------+------------------------|
|171 82 Solna                                |Box 505 |
|-----------------------------------------------+------------------------|
|Telefon 010-205 20 00             |831 26 Östersund |
+------------------------------------------------------------------------+

 

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för
bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja
samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot
hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.

Läs mer på vår webbplats: [1]www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Roger Sahlin <[2][Registrators #1270 e-postadress]>

Skickat: den 27 januari 2022 06:47

Till: Info Folkhälsomyndigheten <[3][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Prisuppgift i inköp för
covid-19 vaccin

 

Till Folkhälsomyndigheten,

 

 

 

Hej!

 

 

 

Vad får folkhälsomyndigheten betala per dos i inköp för covid-19 vaccin
och booster från de olika tillverkarna, Pfizer, Moderna och Astrazeneka?

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Roger Sahlin

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[4][Registrators #1270 e-postadress]

 

 

 

Är [5][Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Folkhälsomyndigheten? Om så är fallet,
kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[6][e-postadress]:

 

[7]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[8]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

 

 

 

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.folkhalsomyndigheten.se/
2. mailto:[Registrators #1270 e-postadress]
3. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[Registrators #1270 e-postadress]
5. mailto:[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. https://handlingar.se/sv/change_request/...
8. https://handlingar.se/sv/help/officers

Info Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten

Hej!
Vaccinavtalen är tecknade av EU med respektive leverantör.
Priserna på vaccin är avtalsuppgifter som är skyddad av sekretess enligt 15 kap 1 § OSL.
Denna bedömning är dock inget beslut som kan överklagas. Om du har frågor eller vill ha ett överklagbart beslut från myndigheten är du välkommen att kontakta oss.

Med vänlig hälsning,
Registrator

Folkhälsomyndigheten                            Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna                                                 Box 505
831 26 Östersund

Webbplats: http://www.folkhalsomyndigheten.se

visa citerade sektioner

Till Info Folkhälsomyndigheten,

Så avtalen är sekretesskyddade alltså, ok. Betalar staten eller betalar regionerna själva för inköpen? Vem står för kostnaden vid inköp av covidvaccin?

Med vänliga hälsningar,

Roger Sahlin

Info Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten

Hej,
Regionerna betalar inte för vaccinet utan det är staten som står för det.

Med vänlig hälsning,
Registrator

Folkhälsomyndigheten                            Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna                                                 Box 505
831 26 Östersund

Webbplats: http://www.folkhalsomyndigheten.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Roger Sahlin <[Registrators #1270 e-postadress]>
Skickat: den 27 januari 2022 16:08
Till: Info Folkhälsomyndigheten <[Folkhälsomyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: Svar - Begäran om allmän handling/uppgift Roger Sahlin 2022-01-27

Till Info Folkhälsomyndigheten,

Så avtalen är sekretesskyddade alltså, ok. Betalar staten eller betalar regionerna själva för inköpen? Vem står för kostnaden vid inköp av covidvaccin?

Med vänliga hälsningar,

Roger Sahlin

visa citerade sektioner

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Elenor Weijmar lämnade en anteckning ()

Här hittas pris per given dos vaccin enligt Kammarkollegiet
https://handlingar.se/sv/request/hur_myc...