Planer om byggnad av seniorboende

Carin Hellberg gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Bergs kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Till Bergs kommun,

Jag skulle vilja ta del av kommunens planer för senioranpassat boende i kommunens framtid.

Finns det några byggnadslov, ritningar eller planer i någon som helst fas för att bygga boende anpassat för seniorer i Bergs kommun?

Med vänlig hälsning,

Carin Hellberg

Jone Johnsson, Bergs kommun

4 Bilagor

Hej,

Det som finns att redovisa idag är beslutet taget av Kommunstyrelsen att det ska byggas ett ”+65-boende” i Svenstavik, se bifogat dokument.

Ett projekt väntas starta under hösten för att ta fram de dokument som efterfrågas.

 

Med vänliga hälsningar

 
Jone Johnsson

Bostadsutvecklare

Tillväxtavdelningen

Tel: 0687-162 30 

[mobile number]-88 96 40 

[1][email address]

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Carin Hellberg [[2]mailto:[FOI #368 email]]

Skickat: den 24 september 2019 18:55

Till: Bergs kommun

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Planer om byggnad av seniorboende

 

Till Bergs kommun,

 

Jag skulle vilja ta del av kommunens planer för senioranpassat boende i kommunens framtid.

 

Finns det några byggnadslov, ritningar eller planer i någon som helst fas för att bygga boende anpassat för seniorer i Bergs kommun?

 

Med vänlig hälsning,

 

Carin Hellberg

 

-------------------------------------------------------------------

 

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[3][FOI #368 email]

 

Är [4][Berg's municipality request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Bergs kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

[5]http://handlingar.se/sv/change_request/n...

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

[6]http://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Med vänliga hälsningar

 
Jone Johnsson

Bostadsutvecklare

Tillväxtavdelningen

Tel: 0687-162 30 

[mobile number]-88 96 40 

[7][email address]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #368 email]
3. mailto:[FOI #368 email]
4. mailto:[Berg's municipality request email]
5. http://handlingar.se/sv/change_request/n...
6. http://handlingar.se/sv/help/officers
7. mailto:[email address]