Personuppgiftsbiträdesavtal med Zoezi AB

Lukas Jablonka gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Uppsala kommun

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev nekad av Uppsala kommun.

Till Uppsala kommun,

Jag skulle gärna vilja begära ut Uppsala kommuns personuppgiftsbiträdesavtal med Zoezi AB.

Med vänlig hälsning,
Lukas Jablonka

Kommuninformation, Uppsala kommun

Hej!

Tack för ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje helgfri vardag.
Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som
möjligt.

Med vänlig hälsning
Kommuninformation
Uppsala kommun

Kulturförvaltningen (KTF), Uppsala kommun

Hej,

Kulturnämnden och gatu- och samhällsmiljönämnden i Uppsala kommun har
tagit emot din begäran och nämnderna har inte något undertecknat beslut
att lämna ut.
Du har rätt till ett överklagbart avslagsbeslut för din begäran, återkom
om du önskar detta.

 

Med vänlig hälsning
Registrator kulturnämnden

______________________________________________
Kommunledningskontoret, Avdelningen för kansli
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon växel: 018-727 00 00

 

Kulturnämnden i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna
utföra sina uppdrag.

[1]Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar
personuppgifter.

 

 

References

Visible links
1. https://www.uppsala.se/gdpr

Till Kulturförvaltningen (KTF),

Ja, jag skulle gärna få ett överklagbart avslagsbeslut.

Tack på förhand,
Lukas Jablonka

Kulturförvaltningen (KTF), Uppsala kommun

Hej!

Kulturförvaltningen har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet
återkommer vi till dig så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning
Registrator
Kulturförvaltningen

This is an automatic reply from Uppsala kommun. We have received your
message. We are reading incoming emails every weekday, Monday to Friday.
If your message contains questions we will reply as soon as possible.

Best regards
Registrar
Uppsala kommun

Nordendag My, Uppsala kommun

1 Bilaga

[1]Hej!

Här kommer avslagsbeslut från kulturnämnden.
Ni kommer även få ett avslagsbeslut från gatu- och samhällsmiljönämnden
när det blivit underskrivet.

 

 

Med vänlig hälsning
Registrator kulturnämnden

______________________________________________
Kommunledningskontoret, Avdelningen för kansli
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon växel: 018-727 00 00
E-post: [2][email address]

 

Kulturnämnden i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna
utföra sina uppdrag.

[3]Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar
personuppgifter.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #467 email]
2. mailto:[email address]
3. https://www.uppsala.se/gdpr

Gatu- och samhällsmiljönämnden (GSN), Uppsala kommun

1 Bilaga

Hej!

 

Bifogat finner du avslagsbeslut från gatu- och samhällsmiljönämnden.

 

 

Vänliga hälsningar,

 

Registrator för gatu och samhällsmiljönämnden

_____________________________