Önskar ta del av föregående upphandling

Daniel Sågström gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Trafikverket ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Trafikverket,

Hej Jag önska ta del av utvärderingen av föregående upphandling gällande. KOM - 400351 Avseende Byggledare Underhåll el, kraft och
vägbelysning Gävleborgs Län

Med vänlig hälsning,
Daniel Sågström
[email address]
0725756188

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, Trafikverket

1 Bilaga

Hej!
Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande
utvärderingsprotokoll i upphandling av byggledare Underhåll el, kraft och
vägbelysning Gävleborgs län, CTM 158722" har fått ärendenummer TRV
2020/129378.
Vi svarar på ditt ärende så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning

Trafikverket
www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
[e-postadress]

Sent request to Trafikverket again.

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket