Till Trafikverket,
Jag skulle vilja begära ut Mätningsteknisk Redovisning "MätR" med tillhörande bilagor för året 2021 för anläggningsprojekt som har upprättat ett sådant dokument. Jag skulle vilja sammanställa hur Reovisningen av mätningsteknik skiljer sig mellan olika utförare.

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Med vänlig hälsning,
Jonatan Vilhunen

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, Trafikverket

1 Bilaga

Hej!
Ditt ärende "Begäran om utlämnande av allmän handling gällande
Mätningsteknisk Redovisning "MätR" från 2021" har fått ärendenummer TRV
2022/22035.
Vi tar ut en avgift enligt avgiftsförordningen: upp till 9 sidor/filer är
avgiftsfria, 50 kronor för den 10:e sidan/filen och därutöver 2 kronor per
sida/fil.
Vi svarar på ditt ärende så snart som möjligt.

Med vänlig hälsning,

Trafikverket
www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
[e-postadress]

jonatan vilhunen

Till [email address],
Ok, det blir bra. Går det att ut dokument upp till 500kr?
Ta inte med bilagor som hänvisas i såfall, utan bara "mätR" eller mätredovisningsdokumenten.

Med vänliga hälsningar,

jonatan vilhunen

Trafikverket

Hej Jonatan

 

Du har begärt ut Mätningsteknisk redovisning ”MätR”  från 2021 och till en
maxkostnad av 500kr.

 

Det finns inget systematiskt sätt att behandla din förfrågan och därför
kan vi inte lämna ut några handlingar.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Johan Schärdin

Sektionschef Digital projekthantering

[1][e-postadress]
Direkt: 010-123 72 07

 

Trafikverket

631 80 Eskilstuna
Telefon: 0771- 921 921
[2]www.trafikverket.se

 

[3]Facebook | [4]YouTube | [5]Twitter | [6]LinkedIn | [7]Instagram

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. https://www.facebook.com/Trafikverket/
4. https://www.youtube.com/trafikverket
5. https://twitter.com/trafikverket
6. https://www.linkedin.com/company/trafikv...
7. https://www.instagram.com/trafikverket/