Lönelista

Anders Persson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Sollentuna kommun hade inte den begärda informationen.

Till Sollentuna kommun,

Jag vill få lönelistor av grundskolan Dibber: silverbäckensskola
Tack!

Med vänlig hälsning,

Handlingar

Kontaktcenter, Sollentuna kommun

Hej!
 
Tack för ditt mejl, vi kommer att svara så snart vi kan.

 
Kontaktcenter har öppet måndag-torsdag kl. 8-17, fredag kl. 10-17. 

 

Med vänlig hälsning
Kontaktcenter
Sollentuna kommun
_________________________________________
Tfn vxl 08-579 210 00
Besök Aniaraplatsen 2 - Sollentuna bibliotek
Post 191 86 Sollentuna
E-post [e-postadress]
www.sollentuna.se

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2022KCSK8636]
Ärendebeskrivning: Till Sollentuna kommun, Jag vill få lönelistor av
grundskolan Dibber: silverbäckensskola Tack! Med vänlig hälsning,
Handlingar
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1274 e-postadress] Är [Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sollentuna
kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

Sollentuna kommun hanterar personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679. Du kan läsa mer om hur vi
behandlar personuppgifter [1]här.

 

References

Visible links
1. https://www.sollentuna.se/kommun--politi...

Loneenheten, Sollentuna kommun

1 Bilaga

Hej!
Sollentuna kommun ansvarar ej för lönehanteringen för Dibber.

Det är en privat utförare, så kontakta istället företaget.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Marie Sjöstrand

Systemförvaltare/Löneadministratör

Löneenheten

Kommunledningskontoret

Sollentuna kommun

Tfn direkt: 08-579 211 49

Tfn vxl: 08-579 210 00

Besök: The Factory Norra Malmvägen 143

Post: Sollentuna kommun,  191 86 Sollentuna

[e-postadress]

 

 

 

Från: Kontaktcenter <[e-postadress]>
Skickat: den 2 februari 2022 08:02
Till: Loneenheten <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista [2022KCSK8636]

 

VARNING: Detta mail kommer från en extern avsändare. Klicka inte på länkar
eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändare och vet att
innehållet är säkert.

 

Från: Handlingar <[1][Registrators #1274 e-postadress]>
Skickat: den 1 februari 2022 16:20
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sollentuna kommun
<[2][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lönelista

Till Sollentuna kommun,

Jag vill få lönelistor av grundskolan Dibber: silverbäckensskola
Tack!

Med vänlig hälsning,

Handlingar

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[3][Registrators #1274 e-postadress]

Är [4][Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sollentuna kommun? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[5][e-postadress]:
[6]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[7]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #1274 e-postadress]
2. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. mailto:[Registrators #1274 e-postadress]
4. mailto:[Sollentuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://handlingar.se/sv/change_request/...
7. https://handlingar.se/sv/help/officers