Lista på alla upphandlingar rörande digital infrastruktur och tjänster för covidbevis

Begäran blev framgångsrik.

Till Authority For Digital Management,

Jag vill begära ut en lista på alla upphandlingar rörande digital infrastruktur och tjänster för covidbevis.

Jag är intresserad av benämning på upphandlingarna, referensnummer, kort beskrivning och upphandlingarnas värde.

Med vänlig hälsning,

Mikael Olsson

DIGG - Registrator, Myndigheten för digital förvaltning

Hej!
DIGG har tagit emot din begäran. På grund av omfattningen av begäran kommer det att uppskattningsvis ta 3-5 arbetsdagar att handlägga ärendet. 
Handlingarna kommer också att eventuellt behöva sekretessbedömmas.
 

Med vänlig hälsning

Registrator

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Agency for Digital Government

0771-11 44 00
www.digg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Olsson <[Registrators #1310 e-postadress]>
Skickat: den 24 mars 2022 23:29
Till: DIGG - Registrator <[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lista på alla upphandlingar rörande digital infrastruktur och tjänster för covidbevis

Till Authority For Digital Management,

Jag vill begära ut en lista på alla upphandlingar rörande digital infrastruktur och tjänster för covidbevis.

Jag är intresserad av benämning på upphandlingarna, referensnummer, kort beskrivning och upphandlingarnas värde.

Med vänlig hälsning,

Mikael Olsson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1310 e-postadress]

Är [DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Authority For Digital Management? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

DIGG - Registrator, Myndigheten för digital förvaltning

1 Bilaga

  • Attachment

    Sammanst llning av svar p beg ran upphandlingar kopplade till covidbevis.xlsx

    10K Download View as HTML

Hej!
Här kommer den efterfrågade informationen.

Gällande vilka upphandlingar kopplade till digital infrastruktur och tjänster för covidbevis, se bifogad sammanställning.
På de förnyade konkurrensutsättningarna har vi inget värde i kronor att ange. Istället har vi angetts värdet som antal resurser, arbetstid och avtalstid (möjlig omfattning på avtalet

Med vänlig hälsning

Registrator

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Agency for Digital Government

0771-11 44 00
www.digg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Mikael Olsson <[Registrators #1310 e-postadress]>
Skickat: den 24 mars 2022 23:29
Till: DIGG - Registrator <[DIGG e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Lista på alla upphandlingar rörande digital infrastruktur och tjänster för covidbevis

Till Authority For Digital Management,

Jag vill begära ut en lista på alla upphandlingar rörande digital infrastruktur och tjänster för covidbevis.

Jag är intresserad av benämning på upphandlingarna, referensnummer, kort beskrivning och upphandlingarnas värde.

Med vänlig hälsning,

Mikael Olsson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1310 e-postadress]

Är [DIGG e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Authority For Digital Management? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------