Leverantörsreskontra för 2019 och 2020

Per Hagström gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Gällivare kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev delvis framgångsrik.

Till Gällivare kommun,

Hej!

Jag undrar om ni skulle kunna göra ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-12-31. Om det är möjligt så önskas utdraget som en Excelfil med en rad per faktura (alltså inte en summering per leverantör).

Följande kolumner får gärna finnas med i utdraget:

1. Fakturanummer eller faktura-id.
2. Leverantörens namn.
3. Leverantörens organisationsnummer/momsnummer.
4. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
5. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
6. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Belopp
8. Datum när fakturan registrerades.
9. Ansvarskod, aktivitetskod, projektkod eller liknande.

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström
Open Knowledge Sweden
Tfn 070-329 80 45