Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Belopp
9. Datum när fakturan registrerades.
10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få det önskade utdraget i digital form.

Vi har fått information om att ni använder inköpssystemet Visma Proceedo. För närmare information om hur man exporterar leverantörsreskontra från detta system läs gärna vår guide som ni hittar här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström
Open Knowledge Sweden
Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Hallands Län

Länsstyrelsen Halland har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi läser
inkommande e-post varje arbetsdag, om du har ställt frågor i meddelandet
återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

·         Vill du komplettera ditt ärende, eller yttra dig i ett ärende,
finns det möjlighet att göra det via e-tjänsten Komplettering eller
yttrande i ärende:
[1]https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...

 

·         På vår hemsida hittar du också andra e-tjänster och blanketter
som gör din kontakt med oss mer effektiv, följ länken för att läsa
mer: [2]https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...

 

·         Vill du skicka stora filer? Skicka då en begäran till oss om att
få en inloggning till tjänsten "Filskick". Vi har inte möjlighet att öppna
länkar till andra molntjänster.

 

Detta autosvar genereras endast första gången du är i kontakt med oss via
denna e-postadress.
Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon direkt: 010 – 224 30 00
Telefon växel: 010- 224 30  00 | Postadress: 301 86 Halmstad
E-post: [Länsstyrelsen I Hallands Län e-postadress för begäran om allmän handling] | Besök oss gärna på:
[3]www.lansstyrelsen.se/halland
                                

Så här hanterar vi dina personuppgifter: Information om hur vi hanterar
dessa hittar du på [4]www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

 

The County Administrative Board Halland has received your e-mail. We read
incoming emails every working day, if you have any questions in the
message we will get back to you as soon as possible.

 

·         If you want to submit something more to your case, or comment on
a case, there is the possibility to do so via the e-service "Complement or
opinion in
case": [5]https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...

 

·         On our website you will also find other e-services and forms
that see your contact with us more efficient, follow the link to read
more: [6]https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...

 

·         Do you want to send large files? Then send a request to us to
get a login to the "Filskick service". We do not have the opportunity to
open links to other cloud services.

 

This autoresponder is only generated the first time you are contacted by
this email address.
Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon direkt: 010 – 224 30 00
Telefon växel: 010- 224 30  00 | Postadress: 301 86 Halmstad
E-post: [Länsstyrelsen I Hallands Län e-postadress för begäran om allmän handling] | Besök oss gärna på:
[7]www.lansstyrelsen.se/halland
                               

GDPR information: Read more on our website
[8]www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

References

Visible links
1. https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...
2. https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...
3. http://www.lansstyrelsen.se/halland
4. https://www.lansstyrelsen.se/4.6ae610001...
5. https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...
6. https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...
7. http://www.lansstyrelsen.se/halland
8. https://www.lansstyrelsen.se/4.6ae610001...

Sent request to Länsstyrelsen i Hallands Län again.

Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Hallands Län

Länsstyrelsen Halland har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi läser
inkommande e-post varje arbetsdag, om du har ställt frågor i meddelandet
återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

·         Vill du komplettera ditt ärende, eller yttra dig i ett ärende,
finns det möjlighet att göra det via e-tjänsten Komplettering eller
yttrande i ärende:
[1]https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...

·         På vår hemsida hittar du också andra e-tjänster och blanketter
som gör din kontakt med oss mer effektiv, följ länken för att läsa
mer: [2]https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...

·         Vill du skicka stora filer? Skicka då en begäran till oss om att
få en inloggning till tjänsten "Filskick". Vi har inte möjlighet att öppna
länkar till andra molntjänster.

Handläggningstider under pandemin

Vårt uppdrag är att hantera alla ärenden effektivt och rättssäkert. Det
här påverkar hur lång tid ärendet tar:

Saknar vi underlag i ditt ärende måste vi be dig komplettera och då tar
det längre tid. Du kan snabba på ditt ärende genom att från början skicka
in allt underlag vi behöver för att kunna fatta beslut.

Ibland måste vi vänta på synpunkter från andra myndigheter eller människor
som är berörda av ditt ärende.

 

Coronaviruset påverkar Länsstyrelsens handläggning av ärenden

Spridningen av coronaviruset i Sverige har en omfattande påverkan på vårt
samhälle. Länsstyrelsen i Hallands län har ett geografiskt områdesansvar
och samordnar det regionala krisledningsarbetet för att säkerställa att
samhällsviktig verksamhet upprätthålls. Länsstyrelserna har bland annat
fått omfattande tillsynsuppgifter av verksamheter i den tillfälliga
covid-19-lagen och förordningen.

För att klara av dessa uppdrag har vi under pandemin omfördelat våra
personalresurser. Denna omfördelning påverkar i vissa fall våra
handläggningstider och möjlighet att hålla samma servicenivå som normalt.

Detta autosvar genereras endast första gången du är i kontakt med oss via
denna e-postadress.
Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon direkt: 010 – 224 30 00
Telefon växel: 010- 224 30  00 | Postadress: 301 86 Halmstad
E-post: [Länsstyrelsen I Hallands Län e-postadress för begäran om allmän handling] | Besök oss gärna på:
[3]www.lansstyrelsen.se/halland
                                

Så här hanterar vi dina personuppgifter: Information om hur vi hanterar
dessa hittar du på [4]www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

 

The County Administrative Board Halland has received your e-mail. We read
incoming emails every working day, if you have any questions in the
message we will get back to you as soon as possible.

 

·         If you want to submit something more to your case, or comment on
a case, there is the possibility to do so via the e-service "Complement or
opinion in
case": [5]https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...

 

·         On our website you will also find other e-services and forms
that see your contact with us more efficient, follow the link to read
more: [6]https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...

 

·         Do you want to send large files? Then send a request to us to
get a login to the "Filskick service". We do not have the opportunity to
open links to other cloud services.

 

This autoresponder is only generated the first time you are contacted by
this email address.
Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon direkt: 010 – 224 30 00
Telefon växel: 010- 224 30  00 | Postadress: 301 86 Halmstad
E-post: [Länsstyrelsen I Hallands Län e-postadress för begäran om allmän handling] | Besök oss gärna på:
[7]www.lansstyrelsen.se/halland
                               

GDPR information: Read more on our website
[8]www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

References

Visible links
1. https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...
2. https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...
3. http://www.lansstyrelsen.se/halland
4. https://www.lansstyrelsen.se/4.6ae610001...
5. https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...
6. https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-...
7. http://www.lansstyrelsen.se/halland
8. https://www.lansstyrelsen.se/4.6ae610001...

N-RB-Faktura, Länsstyrelsen i Hallands Län

1 Bilaga

Tyvärr har vi inga kopplingar mellan avtal och fakturor i systemet. Vårt org.nr 202100-2353

Mats Nilsson

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nilsson Mats <[e-postadress]>
Skickat: den 11 mars 2021 09:33
Till: N-RB-Faktura <faktura.[Länsstyrelsen I Hallands Län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Länsstyrelsen i Hallands län <[Länsstyrelsen I Hallands Län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 11 mars 2021 07:07
Till: Nilsson Mats <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Hej,

Här kommer ännu en begäran om leverantörsreskontra

/ Hanna

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #519 e-postadress]>
Skickat: den 10 mars 2021 20:32
Till: Länsstyrelsen i Hallands län <[Länsstyrelsen I Hallands Län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).

2. Fakturanummer eller faktura-id.

3. Leverantörens namn.

4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.

5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).

6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).

7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).

8. Belopp

9. Datum när fakturan registrerades.

10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.

11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få det önskade utdraget i digital form.

Vi har fått information om att ni använder inköpssystemet Visma Proceedo. För närmare information om hur man exporterar leverantörsreskontra från detta system läs gärna vår guide som ni hittar här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Open Knowledge Sweden

Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #519 e-postadress]

Är [Länsstyrelsen I Hallands Län e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Hallands Län? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till N-RB-Faktura,

Tack! Men det är bara för 2020 va? Vi bad om 2019 också. Är det möjligt att få?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

N-RB-Faktura, Länsstyrelsen i Hallands Län

Sorry, jag missade det. Det ska vi fixa.

/Mats

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #519 e-postadress]>
Skickat: den 24 mars 2021 12:36
Till: N-RB-Faktura <faktura.[Länsstyrelsen I Hallands Län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Till N-RB-Faktura,

Tack! Men det är bara för 2020 va? Vi bad om 2019 också. Är det möjligt att få?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

visa citerade sektioner

N-RB-Faktura, Länsstyrelsen i Hallands Län

1 Bilaga

Hej

Här kommer 2019 också.

Hälsningar
Mats

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #519 e-postadress]>
Skickat: den 24 mars 2021 12:36
Till: N-RB-Faktura <faktura.[Länsstyrelsen I Hallands Län e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Till N-RB-Faktura,

Tack! Men det är bara för 2020 va? Vi bad om 2019 också. Är det möjligt att få?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

visa citerade sektioner