Anders Thoresson

Hej!

Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-12-31. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).
9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).
10. Belopp
11. Datum när fakturan registrerades.
12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här: https://github.com/okfse/openprocurement...

Med vänlig hälsning,

Anders Thoresson

Ska Skara Kommun Kommunstyrelsen, Skara kommun

Skara kommun har tagit emot ditt e-postmeddelande och kommer att behandla
ditt ärende eller din fråga så snart som möjligt.

 

[1]Behandling av personuppgifter - Skara kommun

 

 

Detta autosvar skickas en gång per avsändare och dag.

 

 

Skara kommun

Södra Kyrkogatan 2

532 88 Skara

 

Telefon 0511-320 00

[2]www.skara.se

References

Visible links
1. https://skara.se/kommun--politik/handlin...
2. https://skara.se/

Ska Skara Kommun Kommunstyrelsen, Skara kommun

Hej!

Jag har vidarebefordrat din begäran till ekonomienheten som kommer att återkoppla till dig.

Med vänlig hälsning

John Borg
Kansliassistent
Tel. växel 0511-320 00

Skara kommun
Kommunledningsförvaltningen
Kanslienheten
Södra kyrkogatan 2
532 88 Skara
www.skara.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Thoresson [mailto:[Registrators #611 e-postadress]]
Skickat: den 29 april 2021 16:32
Till: Ska Skara Kommun Kommunstyrelsen <[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och 2020

Hej!

Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-12-31. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).
9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).
10. Belopp
11. Datum när fakturan registrerades.
12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här: https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lc7i...

Med vänlig hälsning,

Anders Thoresson

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #611 e-postadress]

Är [Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Skara kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lc7i...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lc7i...

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Ska Ekonomi, Skara kommun

3 Bilagor

Hej

Bifogar Skara kommuns leverantörsreskontra för 2019 & 2020 och kodplan för Skara kommun. Vi kan inte får alla fakturor med konteringen, om du har frågor om specifika fakturor då kan du återkomma.

Hälsningar

Aida Julardzija
Redovisningsassistent

Telefon 0511-324 64
[e-postadress]

Skara Kommun
Kommunledningsförvaltningen
532 88  Skara
www.skara.se

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på www.skara.se/peronuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Thoresson [mailto:[Registrators #611 e-postadress]]
Skickat: den 29 april 2021 16:32
Till: Ska Skara Kommun Kommunstyrelsen <[Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och 2020

Hej!

Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-12-31. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).
9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).
10. Belopp
11. Datum när fakturan registrerades.
12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här: https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lc7i...

Med vänlig hälsning,

Anders Thoresson

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #611 e-postadress]

Är [Skara kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Skara kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lc7i...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1lc7i...

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------