Hej!

Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2021-06-30. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).
9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).
10. Belopp
11. Datum när fakturan registrerades.
12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här: https://github.com/okfse/openprocurement...

Med vänlig hälsning,

Anders Thoresson

STK-Diariet, Jönköpings kommun

Hej!

Vi bekräftar härmed mottagandet av ert mail och har vidarebefordrat det till ekonomiavdelningen för handläggning.

Mvh
Kommunstyrelsens diarium
Jönköpings kommun

”All e-post som skickas till och från Jönköpings kommun är allmän handling.
Jönköpings kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/k...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Thoresson <[Registrators #639 e-postadress]>
Skickat: den 11 augusti 2021 10:51
Till: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1

Hej!

Jag önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2021-06-30. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).

2. Fakturanummer eller faktura-id.

3. Leverantörens namn.

4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.

5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).

6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).

7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).

8. Projektbeteckning (eventuell beteckning som inköpet är kopplat till).

9. Attestbeteckning (eventuell kod för den person som attesterat köpet).

10. Belopp

11. Datum när fakturan registrerades.

12. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.

13. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Jag önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Jag vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter jag att även jag kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här: https://github.com/okfse/openprocurement...

Med vänlig hälsning,

Anders Thoresson

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #639 e-postadress]

Är [Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Jönköpings kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej!

Jag skickade denna begäran i augusti, men väntar fortfarande på svar. Var har den tagit stopp?

Med vänliga hälsningar,

Anders Thoresson

STK-Faktura, Jönköpings kommun

1 Bilaga

Hej,

Översänder begärt utdrag ur vår leverantörsreskontra.
Vi har delat upp materialet i fem excelfiler, som skickas i varsitt mail.

Vänliga hälsningar,

Andrea Renblad
Redovisningschef
 
Jönköpings kommun
Stadskontoret
551 89 JÖNKÖPING
Tel: 036-10 57 42
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Thoresson <[Registrators #639 e-postadress]>
Skickat: den 9 november 2021 15:10
Till: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1

Hej!

Jag skickade denna begäran i augusti, men väntar fortfarande på svar. Var har den tagit stopp?
Med vänliga hälsningar,

Anders Thoresson

visa citerade sektioner

STK-Faktura, Jönköpings kommun

1 Bilaga

Mail 2 av 5.

Vänliga hälsningar,

Andrea Renblad
Redovisningschef
 
Jönköpings kommun
Stadskontoret
551 89 JÖNKÖPING
Tel: 036-10 57 42
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Thoresson <[Registrators #639 e-postadress]>
Skickat: den 9 november 2021 15:10
Till: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1

Hej!

Jag skickade denna begäran i augusti, men väntar fortfarande på svar. Var har den tagit stopp?
Med vänliga hälsningar,

Anders Thoresson

visa citerade sektioner

STK-Faktura, Jönköpings kommun

1 Bilaga

Mail 3 av 5

Vänliga hälsningar,

Andrea Renblad
Redovisningschef
 
Jönköpings kommun
Stadskontoret
551 89 JÖNKÖPING
Tel: 036-10 57 42
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Thoresson <[Registrators #639 e-postadress]>
Skickat: den 9 november 2021 15:10
Till: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1

Hej!

Jag skickade denna begäran i augusti, men väntar fortfarande på svar. Var har den tagit stopp?
Med vänliga hälsningar,

Anders Thoresson

visa citerade sektioner

STK-Faktura, Jönköpings kommun

1 Bilaga

Mail 4 av 5

Vänliga hälsningar,

Andrea Renblad
Redovisningschef
 
Jönköpings kommun
Stadskontoret
551 89 JÖNKÖPING
Tel: 036-10 57 42
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Thoresson <[Registrators #639 e-postadress]>
Skickat: den 9 november 2021 15:10
Till: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1

Hej!

Jag skickade denna begäran i augusti, men väntar fortfarande på svar. Var har den tagit stopp?
Med vänliga hälsningar,

Anders Thoresson

visa citerade sektioner

STK-Faktura, Jönköpings kommun

1 Bilaga

Mail 5 av 5

Vänliga hälsningar,

Andrea Renblad
Redovisningschef
 
Jönköpings kommun
Stadskontoret
551 89 JÖNKÖPING
Tel: 036-10 57 42
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Anders Thoresson <[Registrators #639 e-postadress]>
Skickat: den 9 november 2021 15:10
Till: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019, 2020 och 2021H1

Hej!

Jag skickade denna begäran i augusti, men väntar fortfarande på svar. Var har den tagit stopp?
Med vänliga hälsningar,

Anders Thoresson

visa citerade sektioner