Länsstyrelsen I Hallands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Länsstyrelsen i Hallands Län

Denna begäran har stängts för ny korrespondens från myndigheten. Kontakta ossom du tycker att den borde öppnas igen.

Begäran blev framgångsrik.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Länsstyrelsen i Hallands län, Länsstyrelsen i Hallands LänHej

 

Länsstyrelsen Halland har tagit emot ditt e-postmeddelande. Vi läser
inkommande e-post varje arbetsdag, om du har ställt frågor i meddelandet
återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

Du vet väl att det finns e-tjänster för en del av vår verksamhet. För mer
information besök:

[1]https://www.lansstyrelsen.se/halland/tja...

Länsstyrelsen i Hallands län
Telefon växel: 010- 224 30  00 | Postadress: 301 86 Halmstad
E-post: [2][County Administrative Board in Halland County request email] | Besök oss gärna på:
[3]www.lansstyrelsen.se/halland

 

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
[4]www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 

References

Visible links
1. https://www.lansstyrelsen.se/halland/tja...
2. mailto:[County Administrative Board in Halland County request email]
3. http://www.lansstyrelsen.se/halland
4. http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

N-RB-diarium, Länsstyrelsen i Hallands Län

1 Bilaga

Hej Elenor,

Bifogar Länsstyrelsen i Hallands läns arkivbeskrivning vilken även innefattar beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.

Vi har noterat att det står fel RA-MS angiven i texten. RA-MS 2018:4 omfattar rätteligen länsstyrelsens myndighetsspecifika arkivbildning. Vid uppdatering av arkivbeskrivningen 2019 kommer detta att korrigeras.

Har du frågor är du välkommen att återkomma.

Med vänliga hälsningar

Länsstyrelsen i Hallands län
ERIKA BENGTHAGEN  |  Arkivansvarig
Telefon direkt: 010 – 224 32 33
Telefon växel: 010- 224 30  00 | Postadress: 301 86 Halmstad
E-post: [email address] | Besök oss gärna på: www.lansstyrelsen.se/halland

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #134 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:30
Till: Länsstyrelsen i Hallands län <[County Administrative Board in Halland County request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Hallands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #134 email]

Är [County Administrative Board in Halland County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Hallands Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------