Kopia av aktuellt avtal

R. Andreasson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Region Jönköpings län

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Region Jönköpings län ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Till Region Jönköpings län,
Önskar digital kopia av idag gällande avtal ”OVK-besiktningar Södra Fastighetsdistriktet” där prislista från relevant entreprenör framgår.

Med vänlig hälsning,
R. Andreasson