Kommunikationsplan Uppsala Klimatvecka 2019

Elenor Weijmar gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Uppsala kommun

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Uppsala kommun hade inte den begärda informationen.

Hej!

Jag skulle vilja begära ut kommunikationsplanen för Uppsala Klimatvecka 2019 26-30 mars.

Med vänlig hälsning,

Elenor Weijmar

Uppsala kommun Kontaktcenter, Uppsala kommun

Hej Elenor!

Tack för ditt mejl. Jag har vidarebefordrat det till kommunledningskontoret för vidare hantering.

Jag önskar dig en trevlig dag!

Vänliga hälsningar,
  
DANIEL BERGLUND
Kommunvägledare Kontaktcenter
------------------------------------------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun
Kontaktcenter
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00
E-post: [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #551 e-postadress]>
Skickat: den 24 mars 2021 15:21
Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikationsplan Uppsala Klimatvecka 2019 [trackid=JN90167860]

Hej!

Jag skulle vilja begära ut kommunikationsplanen för Uppsala Klimatvecka 2019 26-30 mars.

Med vänlig hälsning,

Elenor Weijmar

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #551 e-postadress]

Är [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Uppsala kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Kommunledningskontoret (KLK), Uppsala kommun

Hej

Kommunen har hanterat din begäran och handlingen finns inte att tillgå, därför kan den inte lämnas ut. Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga. Återkom om du vill ha ett sådant beslut.

Med vänlig hälsning

LINNEA FLODSTRÖM
Registrator
--------------------------------------------------------
Avdelningen för kansli, Kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12, Uppsala
Webb: www.uppsala.se
Telefon: 018-7271343
E-post: [e-postadress]

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag.
Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Berglund Daniel <[e-postadress]> För Uppsala kommun Kontaktcenter
Skickat: den 24 mars 2021 15:41
Till: Kommunledningskontoret (KLK) <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikationsplan Uppsala Klimatvecka 2019 [trackid=JN90167860]

Vänliga hälsningar,
  
DANIEL BERGLUND
Kommunvägledare Kontaktcenter
------------------------------------------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun
Kontaktcenter
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12
Telefon: 018-727 00 00
E-post: [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[Registrators #551 e-postadress]>
Skickat: den 24 mars 2021 15:21
Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikationsplan Uppsala Klimatvecka 2019 [trackid=JN90167860]

Hej!

Jag skulle vilja begära ut kommunikationsplanen för Uppsala Klimatvecka 2019 26-30 mars.

Med vänlig hälsning,

Elenor Weijmar

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #551 e-postadress]

Är [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Uppsala kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------