Till Uppsala kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

John Riggebo

Uppsala kommun Kontaktcenter, Uppsala kommun

Hej!

Tack för ditt mejl!

Vi läser inkommande mejl varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt frågor
i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

Vänliga hälsningar

Kontaktcenter
Uppsala Kommun
------------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-727 00 00
E-post: [1][Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.uppsala.se

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna
utföra sina uppdrag. [3]Information om dina rättigheter och hur Uppsala
kommun behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. mailto:[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///tmp/www.uppsala.se
3. https://www.uppsala.se/gdpr

Uppsala kommun Kontaktcenter, Uppsala kommun

Hej!

Jag vidarebefordrar din begäran till kommunledningskontoret.

Vänliga hälsningar,

SARA VAMNE
Kommunvägledare, Kontaktcenter
-----------------------------------------
Postadress: Uppsala Kommun,
Kontaktcenter
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-7270000
[e-postadress]
  
 
Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag. Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: John Riggebo <[Registrators #2013 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 11:30
Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022 [trackid=JN165267160]

EXTERN AVSÄNDARE: E-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor om du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert.
EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.

Till Uppsala kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

John Riggebo

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2013 e-postadress]

Är [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Uppsala kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

1 Bilaga

  • Attachment

    Aktuell kontoplan Aug 2022 Uppsala kommun.xlsx

    430K Download

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [1]Image Ditt ärende har behandlats och stängts. │
│ Ämne │
│ begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande │
│ kontoplan för 2022 [trackid=JN165267160] │
│ │
│ Referensnummer │
│ │
│ 220905-000494 │
│ Svar via e-post (Katarina Westerberg) (2022-09-06 16:13) │
│ Hej, │
│ Här kommer Uppsala kommuns aktuella kontoplan. │
│ │
│ Vänlig hälsning, │
│ │
│ Katarina Westerberg │
│ Redovisningsenheten │
│ Svar via e-post (Madeleine Rinaldo) (2022-09-05 13:26) │
│ Hej! │
│ │
│ Vi har tagit emot din begäran och kommer att återkomma så snart vi │
│ kan. │
│ │
│ Med vänlig hälsning, │
│ Madeleine Rinaldo │
│ │
│ Kund via Service: E-post (KLK Kommunledningskontoret) (2022-09-05 │
│ 13:20) │
│ Hej! │
│ │
│ Kommunledningskontoret har tagit emot ditt meddelande. Vi läser │
│ inkommande e-post varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt frågor │
│ i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt. │
│ │
│ Med vänlig hälsning │
│ Registrator │
│ Kommunledningskontoret │
│ │
│ This is an automatic reply from Uppsala kommun. We have received │
│ your message. We are reading incoming emails every weekday, Monday │
│ to Friday. If your message contains questions we will reply as soon │
│ as possible. │
│ │
│ Best regards │
│ Registrar │
│ Uppsala kommun │
│ Svar via e-post (Madeleine Rinaldo) (2022-09-05 13:20) │
│ Hej! │
│ │
│ Vi har tagit emot er vidarebefordrade förfrågan och kommer att se │
│ till att svar ges i ärendet. │
│ │
│ Med vänlig hälsning, │
│ Madeleine Rinaldo │
│ │
│ Kund via Service: E-post (KLK Kommunledningskontoret) (2022-09-05 │
│ 11:42) │
│ Hej! │
│ │
│ Kommunledningskontoret har tagit emot ditt meddelande. Vi läser │
│ inkommande e-post varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt frågor │
│ i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt. │
│ │
│ Med vänlig hälsning │
│ Registrator │
│ Kommunledningskontoret │
│ │
│ This is an automatic reply from Uppsala kommun. We have received │
│ your message. We are reading incoming emails every weekday, Monday │
│ to Friday. If your message contains questions we will reply as soon │
│ as possible. │
│ │
│ Best regards │
│ Registrar │
│ Uppsala kommun │
│ Kund via Service: E-post (KLK Kommunledningskontoret) (2022-09-05 │
│ 11:42) │
│ Hej, │
│ │
│ Jag överlämnar till er att hantera frågan och svara medborgaren. │
│ Återkom om ni behöver ett nytt ärende i DHS eller inte ska hantera │
│ frågan. │
│ │
│ Med vänlig hälsning │
│ │
│ YLVA HALLVIG │
│ Registrator │
│ -------------------------------------------------------- │
│ Avdelningen för kansli, │
│ Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala │
│ Besöksadress: Stadshusgatan 2 │
│ E-post: [2][e-postadress] │
│ -----Ursprungligt meddelande----- │
│ Från: Vamne Sara <[3][e-postadress]> För Uppsala kommun │
│ Kontaktcenter │
│ Skickat: den 5 september 2022 11:32 │
│ Till: Kommunledningskontoret (KLK) │
│ <[4][e-postadress]> │
│ Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens │
│ gällande kontoplan för 2022 [trackid=JN165267160] │
│ │
│ Vänliga hälsningar, │
│ │
│ SARA VAMNE │
│ Kommunvägledare, Kontaktcenter │
│ ----------------------------------------- │
│ Postadress: Uppsala Kommun, │
│ Kontaktcenter │
│ 753 75 Uppsala │
│ Besöksadress: Stadshusgatan 2 │
│ Telefon: 018-7270000 │
│ [5][e-postadress] │
│    │
│   │
│ Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att │
│ kunna utföra sina uppdrag. Information om dina rättigheter och hur │
│ Uppsala kommun behandlar personuppgifter. │
│ │
│ -----Ursprungligt meddelande----- │
│ Från: John Riggebo <[6][Registrators #2013 e-postadress]> │
│ Skickat: den 5 september 2022 11:30 │
│ Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[7][Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]> │
│ Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande │
│ kontoplan för 2022 [trackid=JN165267160] │
│ │
│ EXTERN AVSÄNDARE: E-postmeddelandet har sitt ursprung utanför │
│ kommunen. Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor om │
│ du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert. │
│ EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments │
│ unless you trust the sender and know the content is safe. │
│ │
│ Till Uppsala kommun, │
│ │
│ Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) │
│ för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna │
│ kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad │
│ på förhand. │
│ │
│ Med vänlig hälsning, │
│ │
│ John Riggebo │
│ │
│ ------------------------------------------------------------------- │
│ │
│ Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska │
│ personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till │
│ denna begäran: │
│ │
│ [8][Registrators #2013 e-postadress] │
│ │
│ Är [9][Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt │
│ Offentlighetsprincipen till Uppsala kommun? Om så är fallet, │
│ kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till │
│ [10][e-postadress]: │
│ │
│ [11]https://handlingar.se/sv/change_request/...
│ │
│ Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att │
│ publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad │
│ hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta │
│ av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy: │
│ │
│ [12]https://handlingar.se/sv/help/officers
│ │
│ Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. │
│ │
│ Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be │
│ din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om │
│ allmänna handlingar. │
│ │
│ ------------------------------------------------------------------- │
│ Vänliga hälsningar │
│ │
│ Ekonomisupport │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

[---002:004523:41314---]

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[e-postadress]
4. mailto:[e-postadress]
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[Registrators #2013 e-postadress]
7. mailto:[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[Registrators #2013 e-postadress]
9. mailto:[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/sv/change_request/...
12. https://handlingar.se/sv/help/officers