Till Bergs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Henrik Nilsson

Bergs kommun

Vi har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje
arbetsdag.

Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som
möjligt.
I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland
annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

Observera att detta automatiska meddelande går inte att svara på.

Erika Löfgren, Bergs kommun

4 Bilagor

Hej Henrik.
Här kommer efterfrågad info.

Mvh Erika Löfgren

Erika Löfgren
Ekonomihandläggare
Stabsavdelning
Tel: 0687-161 67

Epost: [e-postadress]
Bergs kommun
Box 73
845 21 Svenstavik
Vxl: 0687-161 00
[Bergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
www.berg.se

Ditt meddelande kan komma att bli en allmän handling.
För att Bergs kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer kommunen att behandla dina personuppgifter. Följ länken och läs om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad. www.berg.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Bergs kommun <[Bergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 6 september 2022 13:56
Till: Ekonomi Mail <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Vidaresänd från Bergs kommuns e-postlåda

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Henrik Nilsson <[Registrators #2169 e-postadress]>
Skickat: den 6 september 2022 11:25
Till: Bergs kommun <[Bergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Bergs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Henrik Nilsson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2169 e-postadress]

Är [Bergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Bergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------