Till Jönköpings kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Johanna Stenlund

STK-Diariet, Jönköpings kommun

Hej!

Vi bekräftar härmed mottagandet av ert mail och har vidarebefordrat det för handläggning.

Med vänlig hälsning,
Kommunstyrelsens diarium
Jönköpings kommun

”All e-post som skickas till och från Jönköpings kommun är allmän handling.
Jönköpings kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/k...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johanna Stenlund <[Registrators #2128 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 18:55
Till: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Jönköpings kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Johanna Stenlund

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2128 e-postadress]

Är [Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Jönköpings kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Andrea Renblad, Jönköpings kommun

1 Bilaga

Hej,

Bifogat finns Jönköpings kommuns kontoplan för 2022.

Koderna som innehåller X är rubriker på olika rapportnivåer.
De är markerade med färg.

Vänliga hälsningar,

Andrea Renblad
Redovisningschef
 
Jönköpings kommun
Stadskontoret
551 89 JÖNKÖPING
Tel: 036-10 57 42
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 6 september 2022 08:00
Till: Andrea Renblad <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Hej!

För handläggning.

Mvh
Johanna Säll
Kommunstyrelsens diarium

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johanna Stenlund <[Registrators #2128 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 18:55
Till: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Jönköpings kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Johanna Stenlund

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2128 e-postadress]

Är [Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Jönköpings kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------