Till Järfälla kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Johanna Stenlund

Servicecenter, Järfälla kommun

Hej,
Tack för att du kontaktat oss på Järfälla kommun.
Vi har tagit emot ditt meddelande och kommer att återkomma till dig så
snart vi kan.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 08 - 580 285 00.
Ärendenummer: 2022SC92912

Ärendebeskrivning: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens
gällande kontoplan för 2022 Till Järfälla kommun, Med hänvisning till TF
önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån
att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat
fall vill jag bli informerad på förhand. Med vänlig hälsning, Johanna
Stenlund
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2127 e-postadress] Är [Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Järfälla kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd. Om du som
tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör
att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------
Har du några frågor angående ditt ärende eller vill tillägga något,
vänligen svara på det här e-postmeddelandet utan att ändra ärendenummer
[2022SC92912] i ämnesraden. 
Ärenden som skickas in via e-tjänstplattformen tilldelas även ett
plattformsspecifikt ärendenummer, vilket om relevant är följande:

Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur
vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in,
hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.
Servicecenter arbetar på uppdrag av kommunens samtliga nämnder. De
personuppgifter som finns i ditt meddelande kommer att behandlas av
Servicecenter och respektive nämnd för att kunna ge svar på din fråga och
utföra vårt kommunala uppdrag. För att veta mer om vad som räknas som
personuppgift samt hur Järfälla kommun hanterar dina personuppgifter ber
vi dig att ta del av vår informationspolicy genom att klicka på denna
länk:

[1]https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

 

Med vänlig hälsning,
Servicecenter
Järfälla kommun
08-580 285 00
www.jarfalla.se
Besöksadress
Riddarplatsen 5,
Jakobsberg

References

Visible links
1. https://www.jarfalla.se/kommun-och-polit...

Servicecenter, Järfälla kommun

1 Bilaga

Hej,  

 

Bifogar som efterfrågat.

Med vänlig hälsning,

________________________________________

Jimmy Olofsson

Kommunregistrator

Sekretariat

Järfälla kommun

08-580 28500

[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[1]www.jarfalla.se

________________________________________

 

Från: Johanna Stenlund <[Registrators #2127 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 18:55
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Järfälla kommun
<[Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022
Till Järfälla kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Johanna Stenlund

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #2127 e-postadress]

Är [Järfälla kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Järfälla kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/outbind:/500/www.jarfalla.se