Christoph Andersson

Till Umeå kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Umeå kommun

Hej!

Tack för ditt mejl. Det är mottaget och vidarebefordrat till Stadsarkivet för besvarande.

Med vänlig hälsning

Therese Stellén
090 – 16 10 00
[Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

Stadsarkivet SLK, Umeå kommun

1 Bilaga

Hej,

Översänder här arkivförteckning för det hos Umeå kommuns stadsarkiv förvarade Umeå stads polisnämnds arkiv. Där återfinns även den historik vi har skrivit för arkivbildaren. Någon egen serie med polisrapporter finns inte, utan arkivet består i stället av protokoll, protokollsbilagor, brevdiarier och förteckningar över godkända räkningar.

Med vänlig hälsning

Carl-Oskar Lundström
Arkivarie
090-16 59 11 (kl 10.00–16.00)
[e-postadress]

Umeå kommun
Stadsarkivet
901 84 Umeå
Besöksadress: Umestan företagspark, hus 2, Kaserngatan 3, vån. 2
www.umea.se/stadsarkivet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Umeå kommun <[Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 15:32
Till: Stadsarkivet SLK <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Hej!

Vänligen för besvarande, se nedan.

Med vänlig hälsning

Therese Stellén
090 – 16 10 00
[Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
www.umea.se/kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1670 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 14:06
Till: Umeå kommun <[Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Umeå kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1670 e-postadress]Är [Umeå kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Umeå kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------