Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Uppsala kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Christoph Andersson

Till Uppsala kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Uppsala kommun Kontaktcenter, Uppsala kommun

Hej!

Tack för ditt mejl!

Vi läser inkommande mejl varje helgfri arbetsdag. Om du har ställt frågor
i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

Vänliga hälsningar

Kontaktcenter
Uppsala Kommun
------------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-727 00 00
E-post: [1][Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
[2]www.uppsala.se

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna
utföra sina uppdrag. [3]Information om dina rättigheter och hur Uppsala
kommun behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. mailto:[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
2. file:///tmp/www.uppsala.se
3. https://www.uppsala.se/gdpr

Uppsala kommun Kontaktcenter, Uppsala kommun

Hej Christoph,

Tack för att du kontaktat Uppsala Kommuns Kontaktcenter.

Vi vill meddela att ditt mejl har vidarebefordrats till kommunledningskontoret. De återkommer med ett svar så snart som möjligt.

Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring Uppsala och kommunens verksamheter, är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt.
 
Vi hoppas att vi varit till hjälp och önskar dig en fortsatt trevlig dag!

Med vänliga hälsningar

NICOLE NORDSTRÖM
Kommunvägledare, Kontaktcenter
------------------------------------------------------
Postadress: Uppsala kommun
Kontaktcenter
753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon: 018-727 00 00
E-post: [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag.
Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1583 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 12:37
Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941 [trackid=JN161922760]

EXTERN AVSÄNDARE: E-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor om du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert.
EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.

Till Uppsala kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1583 e-postadress]

Är [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Uppsala kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Kommunledningskontoret (KLK), Uppsala kommun

Hej,

Jag har vidarebefordrat din förfrågan till Uppsala stadsarkiv som får återkomma till dig.

Med vänlig hälsning

MY NORDENDAG
Registrator, kommunstyrelsen
______________________________________________
Kommunledningskontoret, Avdelningen för kansli
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshusgatan 2
Telefon direkt: 018-727 10 91
E-post: [e-postadress]

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun behandlar personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag.
Information om dina rättigheter och hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Nordström Nicole <[e-postadress]> För Uppsala kommun Kontaktcenter
Skickat: den 15 augusti 2022 12:39
Till: Kommunledningskontoret (KLK) <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941 [trackid=JN161922760]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1583 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 12:37
Till: Uppsala kommun Kontaktcenter <[Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941 [trackid=JN161922760]

EXTERN AVSÄNDARE: E-postmeddelandet har sitt ursprung utanför kommunen. Klicka inte på några länkar eller öppna några bilagor om du inte litar på avsändaren och vet att innehållet är säkert.
EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.

Till Uppsala kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1583 e-postadress]

Är [Uppsala kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Uppsala kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------