Christoph Andersson

Till Jönköpings kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

STK-Diariet, Jönköpings kommun

Hej!

Vi har mottagit ert mail och överlämnat det till stadsarkivet för handläggning.
e-post: [e-postadress]

 
Mvh
Kommunstyrelsens diarium
Jönköpings kommun

All e-post som skickas till och från Jönköpings kommun är allmän handling.
Jönköpings kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se https://www.jonkoping.se/kommunpolitik/k...

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1515 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:23
Till: STK-Diariet <[Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Jönköpings kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1515 e-postadress]Är [Jönköpings kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Jönköpings kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------

STK-Stadsarkivet, Jönköpings kommun

Hej.

 

Polisen i Jönköpings arkiv förvaras på Riksarkivet/Landsarkivet i
Vadstena. Du måste alltså höra av dig till dem med din förfrågan.

 

Mvh.

/Jon

 

Jon Engström

Arkivarie

 

Jönköpings kommun

Stadskontoret

Stadsarkivet

551 89 Jönköping

Tel: 036-10 29 59

[1][e-postadress]

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]