Christoph Andersson

Till Halmstads kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Halmstad direkt, Halmstads kommun

Hej,

Halmstad direkt har registrerat ett nytt ärende med ärendenummer:
[2022HD121726]
Vi kommer hjälpa dig med svar på din fråga.

Om du vill kontakta oss igen i samma ärenden ange då ärendenummer:
[2022HD121726]

Vänliga hälsningar,

Halmstads kommun
Halmstad direkt
Kyrkogatan 5, Rådhuset
Box 153, 301 05 Halmstad
Telefon 035-13 70 00
E-post [1][Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Webb [2]www.halmstad.se

*****
Halmstads kommun registrerar dina personuppgifter. På [3] halmstads
kommuns webbplats kan du läsa mer

om hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt
dataskyddsförordningen, GDPR.

 

Ärendeinformation:

Ärendenummer: 2022HD121726
Inkom: 2022-08-15
Innehåll:
begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933
- 31/12 1941 Till Halmstads kommun, Vi önskar ta del av kommunala
polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert
stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett
researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge,
B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.


Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om
dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.


Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver
först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av. Vänliga hälsningar
Christoph Andersson Lärare i journalistik 

Södertörn University 141 89
Huddinge Rum Me 329
 08-6084971, 0760-227714 [e-postadress]
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1489 e-postadress] Är [Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Halmstads kommun? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/_blank
2. file:///tmp/_blank
3. https://www.halmstad.se/omwebbplatsen/be...

Halmstad direkt, Halmstads kommun

Hej Christoph!

 

Alla polisrapporter Halmstads polisdistrikt som upprättades under tiden
som Polisen var kommunal ingår i deras statliga arkivbildare som finns
nere på landsarkivet i Lund. Så jag får hänvisa dig till riksarkivet.

Med vänlig hälsning

Dennis Hohenberg, kommunarkivet

Halmstads kommun
Adress: Box 153, 301 05 Halmstad
Tel: 035-13 70 00
[Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[1]www.halmstad.se
[2]www.facebook.com/halmstadskommun
Följ veckans medarbetare på [3]www.instagram.com/halmstadskommun

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1489 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:01
Till: Halmstad direkt <[Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Till Halmstads kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik
Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329
08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1489 e-postadress]

Är [Halmstads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Halmstads kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/_blank
2. file:///tmp/_blank
3. file:///tmp/_blank