Christoph Andersson

Till Bergs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Bergs kommun

Vi har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post varje
arbetsdag.

Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som
möjligt.
I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland
annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

Observera att detta automatiska meddelande går inte att svara på.

Eva Forss, Bergs kommun

Hej,

Bergs kommunarkiv har inga handlingar rörande polisverksamhet. Var de kommunala polisrapporter som gäller de 9 landskommuner som fanns vid de efterfrågade åren har jag ingen vetskap om.

Med vänliga hälsningar

Eva Forss
Arkivarie/Nämndsadministratör
Stabsavdelning
Tel: 0687-161 04
Epost: [e-postadress]
Bergs kommun
Box 73
845 21 Svenstavik
Vxl: 0687-161 00
[Bergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
www.berg.se

Ditt meddelande kan komma att bli en allmän handling.
För att Bergs kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer kommunen att behandla dina personuppgifter. Följ länken och läs om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad. www.berg.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Bergs kommun <[Bergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:11
Till: Eva Forss <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Vidaresänd från Bergs kommuns e-postlåda

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1437 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:02
Till: Bergs kommun <[Bergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Bergs kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1437 e-postadress]Är [Bergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Bergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------