Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Ale kommun ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Christoph Andersson

Till Ale kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

FN-KOMMUN, Ale kommun

Hej, och tack för att du kontaktar Ale kommun! 

Vi har tagit emot ditt mejl och vi kommer att svara dig så snart vi kan.

Du kan också hitta svar på många frågor om Ale kommun på vår webbplats
[1]www.ale.se  

Om du har frågor om ditt ärende kan du svara på detta mejl.   

For information in English, please contact our Contact Center on number
0303-70 30 00  

Hälsningar 

Ale kommun  

Kontaktcenter har öppet måndag till fredag kl. 8.00 - 16.30 

Telefonnummer: 0303-70 30 00 

E-post: [2][Ale kommun e-postadress för begäran om allmän handling] 

Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7 

[3]www.ale.se  

 

Allmän handling och personuppgifter  

All e-post till Ale kommun blir allmän handling som kan lämnas ut och
läsas av andra. Om du har uppgett namn eller kontaktuppgifter kan du inte
vara anonym. Hur och på vilket sätt dina personuppgifter behandlas beror
på vad ditt ärende gäller.   

Läs mer om allmänna handlingar och hur Ale kommun behandlar
personuppgifter på vår webbplats ale.se. 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.ale.se
2. mailto:[Ale kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. file:///tmp/www.ale.se