Till Arbetsförmedlingen,
Jag jobbar med uppdraget Sius. I intern instruktion står att villkor för finansiering är att Siuskonsulent inte ska jobba med arbetsuppgifter som ryms inom förvaltningsanslaget. I vår enhet får vi arbetsuppgift som innebär handläggaruppgifter såsom att ha sökande på signatur med vad det innebär i att ta beslut på programinsatser såsom JObb och utvecklingsgarantin och Ungdomsgarantin, praktikbeslut etc. Jag har skickat fråga till sakkunninga inom AF med fråga om det är sökt dispans hos regeringen eftersom vi får göra dessa uppgifter. får till svar att det i dagsläget inte finns dispans men att man jobbar på det. Det känns inte rätt att man använder 1:4 medel till förvaltningsarbetsuppgifter. Men vad gäller?

Med vänlig hälsning,

Ros-mari

Registrator, Arbetsförmedlingen

Hej,

Om du har en fråga eller önskar hjälp med något i Diariet eller ELIN vill vi att du lägger in ett ärende i Självbetjäningsportalen, Beställningar - Självbetjäningsportalen (arbetsformedlingen.se) – välj Fördjupat stöd i diarieföring.

Vi kommer att hantera ditt ärende först när du har registrerat det i Självbetjäningsportalen, hoppas på er förståelse för detta.

Med vänlig hälsning

Huvudregistraturen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ros-mari Frohm <[Registrators #1318 e-postadress]>
Skickat: den 12 april 2022 21:38
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Intern instruktion gällande Sius

Till Arbetsförmedlingen,

Jag jobbar med uppdraget Sius. I intern instruktion står att villkor för finansiering är att Siuskonsulent inte ska jobba med arbetsuppgifter som ryms inom förvaltningsanslaget. I vår enhet får vi arbetsuppgift som innebär handläggaruppgifter såsom att ha sökande på signatur med vad det innebär i att ta beslut på programinsatser såsom JObb och utvecklingsgarantin och Ungdomsgarantin, praktikbeslut etc. Jag har skickat fråga till sakkunninga inom AF med fråga om det är sökt dispans hos regeringen eftersom vi får göra dessa uppgifter. får till svar att det i dagsläget inte finns dispans men att man jobbar på det. Det känns inte rätt att man använder 1:4 medel till förvaltningsarbetsuppgifter. Men vad gäller?

Med vänlig hälsning,

Ros-mari

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1318 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------