Information om Götalandsbanan - nya stambanor för höghastighetståg

Per Vorberg gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran väntar på förtydligande. Om du är Per Vorberg, vänligen logga in för att skicka ett uppföljningsmeddelande.

Till Trafikverket,
Önskar ta del av all mailkorrenspondans mellan Sara Distner, Jörgen Einarsson, Patrik Benrick och Ann-Sofie Atterbrand, enskilt eller tillsammans med följande personer gällande ny järnväg Göteborg - Borås:

Johnny Magnusson, Ordförande, Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen
Helen Eliasson, v Ordförande, Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen
Kristina Jonäng, Ordförande, Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
Axel Josefsson, Ordförande, Göteborgsregionen
Ulf Ohlsson, Ordförande, Boråsregionen
Helena Nilsson, Regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen
Max Falk, Infrastrukturstrateg, Västra Götalandsregionen
Irma Ganibegovic, ledningsstöd, Västra Götalandsregionen
Maria Sigroth, Avdelningschef, Göteborgsregionen
Magnus Haggren, Förbundsdirektör Boråsregionen
Ann-Sofi Atterbrand, Verksamhetsstyrningschef Nya Stambanor, Trafikverket
Jörgen Einarsson, Regional direktör, Trafikverket
Sara Distner, Projektchef Trafikverket

Med vänlig hälsning,

Per Vorberg

Trafikverket

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

utlamnanden@trafikverket.se, Trafikverket

1 Bilaga

Hej!

Vi har registrerat din förfrågan.
Då ditt ärende rör fler delar inom Trafikverket har vi valt att dela upp
dina förfrågningar hos olika verksamhetsområden hos oss.

Dina ärenden har fått följande ärendenummer
TRV 2021/130051 Begäran om utlämnande av allmän handling gällande e-post
om ny järnväg Göteborg - Borås, del 4(4)
TRV 2021/130050 Begäran om utlämnande av allmän handling gällande e-post
om ny järnväg Göteborg - Borås, del 3(4)
TRV 2021/130049 Begäran om utlämnande av allmän handling gällande e-post
om ny järnväg Göteborg - Borås, del 2(4)
TRV 2021/130048 Begäran om utlämnande av allmän handling gällande e-post
om ny järnväg Göteborg - Borås, del 1(4)

Observera att dina ärenden kommer besvaras av olika delar inom
Trafikverket och att du därför kommer få flera svar.

Med vänlig hälsning

Trafikverket
www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
[e-postadress]

Trafikverket

Hej Per,

 

Du har begärt ut all mailkorrenspondens mellan Sara Distner, Jörgen
Einarsson, Patrik Benrick och Ann-Sofie Atterbrand, enskilt eller
tillsammans med följande personer gällande ny järnväg Göteborg - Borås:

 

Johnny Magnusson, Ordförande, Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

Helen Eliasson, v Ordförande, Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

Kristina Jonäng, Ordförande, Regionutvecklingsnämnden, Västra
Götalandsregionen

Axel Josefsson, Ordförande, Göteborgsregionen

Ulf Ohlsson, Ordförande, Boråsregionen

Helena Nilsson, Regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Max Falk, Infrastrukturstrateg, Västra Götalandsregionen

Irma Ganibegovic, ledningsstöd, Västra Götalandsregionen

Maria Sigroth, Avdelningschef, Göteborgsregionen

Magnus Haggren, Förbundsdirektör Boråsregionen

Ann-Sofi Atterbrand, Verksamhetsstyrningschef Nya Stambanor, Trafikverket

Jörgen Einarsson, Regional direktör, Trafikverket

Sara Distner, Projektchef Trafikverket

 

Viss del av de handlingar som du har begärt att få ta del av har inte
kommit in till Trafikverket eller upprättats vid Trafikverket i den mening
som avses i tryckfrihetsförordningen. Handlingarna är därför inte allmänna
enligt vår bedömning. För att en handling ska anses som allmän ska den
antingen ha kommit in till eller blivit upprättad vid en myndighet. Därmed
anses inte intern mailkorrespondens som allmän handling.

 

Din begäran om utlämning hanterar vi skyndsamt men med hänsyn till volymen
kan detta ta ett tag.

 

På vilket sätt vill du ha handlingarna? Upp till 9 handlingar lämnas ut
kostnadsfritt,

detta gäller både för elektroniska kopior och papperskopior. En avgift tas
ut för

beställningar som omfattar 10 handlingar eller mer. Avgiften är 50 kr för
den tionde

handlingen och 2 kr för varje handling däröver.

 

Med detta som bakgrund undrar jag om du vill precisera om det finns ett
tidsspann kopplat till de handlingar du vill ta del

av eller om du vill ha ut all korrespondens som finns?

 

 

Med vänlig hälsning

 

Camilla Johnson
Assistent Planering Väst

 

[1][e-postadress]
Direkt: 010-123 10 16

Mobil: 0720-83 62 31

 

Trafikverket
Region Väst
411 04 Göteborg
Vikingsgatan 2-4

[2]www.trafikverket.se

 

[3]Facebook | [4]YouTube | [5]Twitter | [6]LinkedIn | [7]Instagram

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. https://www.facebook.com/Trafikverket/
4. https://www.youtube.com/trafikverket
5. https://twitter.com/trafikverket
6. https://www.linkedin.com/company/trafikv...
7. https://www.instagram.com/trafikverket/

Trafikverket

Hej Per,

 

Jag kan inte se att vi mottagit en respons av dig gällande min fråga om
tidsspann kopplat till den avgift som tas vid begäran av handlingar som
överstiger 10 filer.

 

För att kunna gå vidare med ärendet skulle jag behöva veta så att jag inte
fakturerar dig felaktigt.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Camilla Johnson
Assistent Planering Väst

 

[1][e-postadress]
Direkt: 010-123 10 16

Mobil: 0720-83 62 31

 

Trafikverket
Region Väst
411 04 Göteborg
Vikingsgatan 2-4

[2]www.trafikverket.se

 

[3]Facebook | [4]YouTube | [5]Twitter | [6]LinkedIn | [7]Instagram

 

 

 

 

Från: Johnson Camilla, PLväv
Skickat: den 8 november 2021 15:02
Till: '[Registrators #1226 e-postadress]'
<[Registrators #1226 e-postadress]>
Ämne: Begäran om utlämnande av allmän handling gällande e-post om ny
järnväg Göteborg - Borås, del 2(4)

 

Hej Per,

 

Du har begärt ut all mailkorrenspondens mellan Sara Distner, Jörgen
Einarsson, Patrik Benrick och Ann-Sofie Atterbrand, enskilt eller
tillsammans med följande personer gällande ny järnväg Göteborg - Borås:

 

Johnny Magnusson, Ordförande, Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

Helen Eliasson, v Ordförande, Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen

Kristina Jonäng, Ordförande, Regionutvecklingsnämnden, Västra
Götalandsregionen

Axel Josefsson, Ordförande, Göteborgsregionen

Ulf Ohlsson, Ordförande, Boråsregionen

Helena Nilsson, Regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Max Falk, Infrastrukturstrateg, Västra Götalandsregionen

Irma Ganibegovic, ledningsstöd, Västra Götalandsregionen

Maria Sigroth, Avdelningschef, Göteborgsregionen

Magnus Haggren, Förbundsdirektör Boråsregionen

Ann-Sofi Atterbrand, Verksamhetsstyrningschef Nya Stambanor, Trafikverket

Jörgen Einarsson, Regional direktör, Trafikverket

Sara Distner, Projektchef Trafikverket

 

Viss del av de handlingar som du har begärt att få ta del av har inte
kommit in till Trafikverket eller upprättats vid Trafikverket i den mening
som avses i tryckfrihetsförordningen. Handlingarna är därför inte allmänna
enligt vår bedömning. För att en handling ska anses som allmän ska den
antingen ha kommit in till eller blivit upprättad vid en myndighet. Därmed
anses inte intern mailkorrespondens som allmän handling.

 

Din begäran om utlämning hanterar vi skyndsamt men med hänsyn till volymen
kan detta ta ett tag.

 

På vilket sätt vill du ha handlingarna? Upp till 9 handlingar lämnas ut
kostnadsfritt,

detta gäller både för elektroniska kopior och papperskopior. En avgift tas
ut för

beställningar som omfattar 10 handlingar eller mer. Avgiften är 50 kr för
den tionde

handlingen och 2 kr för varje handling däröver.

 

Med detta som bakgrund undrar jag om du vill precisera om det finns ett
tidsspann kopplat till de handlingar du vill ta del

av eller om du vill ha ut all korrespondens som finns?

 

 

Med vänlig hälsning

 

Camilla Johnson
Assistent Planering Väst

 

[8][e-postadress]
Direkt: 010-123 10 16

Mobil: 0720-83 62 31

 

Trafikverket
Region Väst
411 04 Göteborg
Vikingsgatan 2-4

[9]www.trafikverket.se

 

[10]Facebook | [11]YouTube | [12]Twitter | [13]LinkedIn | [14]Instagram

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.trafikverket.se/
3. https://www.facebook.com/Trafikverket/
4. https://www.youtube.com/trafikverket
5. https://twitter.com/trafikverket
6. https://www.linkedin.com/company/trafikv...
7. https://www.instagram.com/trafikverket/
8. mailto:[e-postadress]
9. http://www.trafikverket.se/
10. https://www.facebook.com/Trafikverket/
11. https://www.youtube.com/trafikverket
12. https://twitter.com/trafikverket
13. https://www.linkedin.com/company/trafikv...
14. https://www.instagram.com/trafikverket/