Hyresavtal för Topasgatan 3, Göteborg med Erik Tiberg Fastigheter

Begäran väntar på förtydligande. Om du är Vera Karlsson, vänligen logga in för att skicka ett uppföljningsmeddelande.

Till Göteborgs stad,

Jag önskar att ta del av det hyresavtal som inletts mellan Göteborgs stad och Erik Tiberg Fastigheter gällande Topasgatan 3, 421 48 Västra Frölunda.

Med vänlig hälsning,
Vera Karlsson

Göteborgs stad

Hej Vera!

Tack för ditt mejl till Göteborgs Stad.

Vet du vilken förvaltning eller bolag som har hyresavtalet? Så vi vet vart
vi ska sända din begäran.

Med vänlig hälsning

Kerstin
Servicevägledare

Göteborgs Stads kontaktcenter
www.goteborg.se
telefon:  031-365 00 00
e-post: [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
besök: Ekelundsgatan 1, våning 1
facebook.com/goteborgsstad
Vid kontakt med oss, vänligen uppge ärendenummer: KC-49488-22

Ursprunglig synpunktstext / bilagor:

begäran enligt Offentlighetsprincipen - Hyresavtal för Topasgatan 3,
Göteborg med Erik Tiberg Fastigheter
Till Göteborgs stad,
Jag önskar att ta del av det hyresavtal som inletts mellan Göteborgs stad
och Erik Tiberg Fastigheter gällande Topasgatan 3, 421 48 Västra Frölunda.
Med vänlig hälsning,
Vera Karlsson
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1405 e-postadress]
Är [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Göteborgs stad? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
[1]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[2]https://urldefense.com/v3/__https://hand...
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://urldefense.com/v3/__https://hand...
2. https://urldefense.com/v3/__https://hand...