Hyresavtal för lokaler med adress Åvägen 17E

Frej Adolph gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Göteborgs stad

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Göteborgs stad,
Hej, jag önskar kopia på gällande hyresavtal för lokaler med adress Åvägen 17E, fastigheten Göteborg Gårda 24:2 (förmodat relaterat Park- och naturförvaltningen).

Begäran gäller fullständigt hyresavtal jämte eventuella övriga handlingar relaterade hyresavtalet (uppsägningshandlingar etc.)

Med vänlig hälsning,

Frej Adolph

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret,

Stadsledningskontoret har tagit emot ditt meddelande.
Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som
möjligt.

I princip blir all post till stadsledningskontoret allmän handling.

Det innebär att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

Med vänliga hälsningar
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret

Till Göteborgs stad,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Göteborgs stads hantering av min begäran om allmän handling 'Hyresavtal för lokaler med adress Åvägen 17E'.

Nära två veckor har nu förflutit utan annan respons än ett automatiskt mailsvar, vilket på intet sätt innehåller den efterfrågade handlingen

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/hyresav...

Med vänlig hälsning,

Frej Adolph

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret,

Stadsledningskontoret har tagit emot ditt meddelande.
Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag.

Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som
möjligt.

I princip blir all post till stadsledningskontoret allmän handling.

Det innebär att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

Med vänliga hälsningar
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret,

Hej,
Stadsledningskontoret vidarebefordrade din begäran om allmän handling till lokalförvaltningen den 12 mars för hantering och besvarande. Stadsledningskontoret kommer att ta kontakt med lokalförvaltningen för att ta reda på status gällande din begäran.

Vi vill hänvisa dig till JO för klagan gällande handläggningstid för begäran om allmän handling. Stadsledningskontoret kommer i detta läge inte att genomföra någon intern granskning.

Med vänliga hälsningar

Diariet
GÖTEBORGS STAD
Stadsledningskontoret

Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter)
E-post: [Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]
Postadress: 404 82 Göteborg
Besök: Gustaf Adolfs Torg 4A
www.goteborg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Frej Adolph <[Registrators #548 e-postadress]>
Skickat: den 25 mars 2021 08:28
Till: Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret <[Göteborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Intern granskning av begäran enligt Offentlighetsprincipen - Hyresavtal för lokaler med adress Åvägen 17E

Till Göteborgs stad,

Vidarebefordra detta till den person eller myndighet, t.ex. Justitiekanslern, som bedriver granskningar kring hanteringar av allmänna handlingar.

Jag skriver för att begära en intern granskning av Göteborgs stads hantering av min begäran om allmän handling 'Hyresavtal för lokaler med adress Åvägen 17E'.

Nära två veckor har nu förflutit utan annan respons än ett automatiskt mailsvar, vilket på intet sätt innehåller den efterfrågade handlingen

En fullständig historik över min fråga och all korrespondens finns tillgänglig på Internet via den här adressen: https://handlingar.se/sv/request/hyresav...

Med vänlig hälsning,

Frej Adolph

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #548 e-postadress]

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Anna Kjellberg,

1 Bilaga

Hej Frej!

 

Se bifogad handling. Detta är det enda avtalet vi har på adressen.

 

Med vänlig hälsning

Anna Kjellberg
Hyresjurist
GÖTEBORGS STAD
Lokalförvaltningen, Fastighetsstaben 
Telefon: 031-365 0781
E-post: [e-postadress]
Postadress: Box 5163, 402 26 GÖTEBORG
Besöksadress: Lillhagsparken 13
[1]www.goteborg.se/lokalforvaltningen

 

References

Visible links
1. http://www.goteborg.se/lokalforvaltningen