Gränshandlingar mellan 1 januari 2014 och 31 december 2020

Geesje van Haren gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Polismyndigheten

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev nekad av Polismyndigheten.

Geesje van Haren

Till myndigheten,

Jag, Geesje van Haren, journalist som arbetar för nyhetsorganisationen VersPers i Nederländerna, begär att jag får en kopia av dokumenten som innehåller följande information:

Det totala antalet (militära) polisrapporter, uttalanden, anklagelser och/eller protokoll angående kontroller, sökningar och/eller gripanden vid eller nära gränsen under perioden 1 januari 2014 till och med 31 december 2020.

Jag vill särskilt ta emot följande uppgifter.

När det gäller dokumenten:
- Dokumentets namn;
- Namn på den myndighet som utfärdat dokumentet;
- Plats för utfärdande;
- Utgivningsdatum;
- Orsak till utfärdande;
- Procedur/åtgärder vidtagna efter utfärdandet;

När det gäller den berörda personen och/eller till vilken dokumentet utfärdas:

- Ålder;
- Nationalitet;
- Plats för bostadsadress;

När det gäller andra detaljer i dokumentet, information om:

- Lista över föremål som hittats på och/eller samlats in;
- Namn på utfärdade och/eller undertecknade papper;
- Det tagits bild(er);
- Tagits ett fingeravtryck;
- Andra anteckningar.

Jag begär att informationen jag söker lämnas ut i elektroniskt, maskinläsbart format. Om möjligt skulle jag uppskatta om du kunde skicka informationen i form av datamängder. När det gäller personers integritet ber jag dig av sekretesskäl att tilldela samma nummer till samma namn i datamängden så att de namn som visas flera gånger i datamängden kan kopplas utan att röja identiteten på personen.

För att hjälpa till att fastställa min status för att bedöma avgifter för arbetsinsatsen och avgift för kopior: Jag är journalist och företrädare för en nyhetsorganisation och denna begäran görs som en del av nyhetsinsamling och inte för kommersiellt bruk. Offentliggörande av den begärda informationen är av allmänt intresse.

Jag inkluderar ett telefonnummer där jag kan kontaktas vid behov för att diskutera alla aspekter av min begäran.

Tack för ditt övervägande av denna begäran.

Vänliga hälsningar,

Geesje van Haren
Nederländerna
+31 6 22 26 32 60

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

1 Bilaga

Hej,

 

Er begäran är omfattande och det framgår inte med tydlighet vilken
information efterfrågas. Det framgår inte heller vilka underlag som begärs
ut. Bl.a. är begreppet militära polisrapporter inte känt och det framgår
inte heller vad som avses med en anklagelse.

 

Vänligen förtydliga er begäran, i annat fall kan den komma att avslås.

 

Hälsningar

 

Vidar Gothenby

Kommissarie

Chef beredning/ärendehantering

Avdelningskansliet
Nationella Operativa Avdelningen

Polismyndigheten
106 75 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm

Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är
nödvändigt.

[1]polisen.se

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Geesje van Haren [mailto:[Registrators #616 e-postadress]]

Skickat: den 7 maj 2021 18:12

Till: Polismyndigheten registrator kansli

Ämne: Freedom of Information request - Gränshandlingar mellan 1 januari
2014 och 31 december 2020

 

Till myndigheten,

 

 

 

Jag, Geesje van Haren, journalist som arbetar för nyhetsorganisationen
VersPers i Nederländerna, begär att jag får en kopia av dokumenten som
innehåller följande information:

 

 

 

Det totala antalet (militära) polisrapporter, uttalanden, anklagelser
och/eller protokoll angående kontroller, sökningar och/eller gripanden vid
eller nära gränsen under perioden 1 januari 2014 till och med 31 december
2020.

 

 

 

Jag vill särskilt ta emot följande uppgifter.

 

 

 

När det gäller dokumenten:

 

- Dokumentets namn;

 

- Namn på den myndighet som utfärdat dokumentet;

 

- Plats för utfärdande;

 

- Utgivningsdatum;

 

- Orsak till utfärdande;

 

- Procedur/åtgärder vidtagna efter utfärdandet;

 

 

 

När det gäller den berörda personen och/eller till vilken dokumentet
utfärdas:

 

 

 

- Ålder;

 

- Nationalitet;

 

- Plats för bostadsadress;

 

 

 

När det gäller andra detaljer i dokumentet, information om:

 

 

 

- Lista över föremål som hittats på och/eller samlats in;

 

- Namn på utfärdade och/eller undertecknade papper;

 

- Det tagits bild(er);

 

- Tagits ett fingeravtryck;

 

- Andra anteckningar.

 

 

 

Jag begär att informationen jag söker lämnas ut i elektroniskt,
maskinläsbart format. Om möjligt skulle jag uppskatta om du kunde skicka
informationen i form av datamängder. När det gäller personers integritet
ber jag dig av sekretesskäl att tilldela samma nummer till samma namn i
datamängden så att de namn som visas flera gånger i datamängden kan
kopplas utan att röja identiteten på personen.

 

 

 

För att hjälpa till att fastställa min status för att bedöma avgifter för
arbetsinsatsen och avgift för kopior: Jag är journalist och företrädare
för en nyhetsorganisation och denna begäran görs som en del av
nyhetsinsamling och inte för kommersiellt bruk. Offentliggörande av den
begärda informationen är av allmänt intresse.

 

 

 

Jag inkluderar ett telefonnummer där jag kan kontaktas vid behov för att
diskutera alla aspekter av min begäran.

 

 

 

Tack för ditt övervägande av denna begäran.

 

 

 

Vänliga hälsningar,

 

 

 

Geesje van Haren

 

Nederländerna

 

+31 6 22 26 32 60

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Please use this email address for all replies to this request:

 

[Registrators #616 e-postadress]

 

 

 

Is [Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling] the wrong address for Freedom of
Information requests to Police Authority? If so, please contact us using
this form:

 

https://handlingar.se/en/change_request/...

 

 

 

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:

 

https://handlingar.se/en/help/officers

 

 

 

Please note that in some cases publication of requests and responses will
be delayed.

 

 

 

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
1. http://www.polisen.se/

Geesje van Haren

Till [email address],

Tack för ditt meddelande. Jag är ledsen att begäran inte är tillräckligt tydlig. Vem kan jag kontakta per telefon om detta?

Med vänliga hälsningar,

Geesje van Haren

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Geesje van Haren lämnade en anteckning ()

Google Translate:

This is an automatic response from the Police Authority. We have received yours
e letter. The mailbox is opened during office hours every other Monday
Friday. If your case is urgent, call 112 or contact the nearest one
police station.

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In an emergency, call 112 or visit the nearest police station.

What happens to my e-mail to the Police Authority?

If you send an e-mail to the Police Authority, it will be the main rule
public document at the Police Authority. Your letter is recorded and preserved
or thinned in accordance with the Public Access to Information and Secrecy Act and
the rules of archival legislation.

If someone requests to take part in a public document, information can be in the document
may be disclosed in accordance with the principle of public access, if they do not
covered by confidentiality.

Why is personal data processed?

The processing of personal data is necessary for the Police Authority to be able to
perform their duties, and to meet the requirements of
the Freedom of the Press Ordinance, the Public Access to Information and Secrecy Act,
archive legislation and the Administrative Procedure Act. The personal data processing
required to handle incoming e-mails comply with EU rules
data protection regulation.

Depending on what your case is about, your personal data can be processed for
other purposes that are related to the Police Authority's activities.

How long is the personal data stored?

Personal data that is not included in public documents is only stored for that long
they are necessary for the purpose in question.

Your rights.

Kommentarer omfattas inte av vårt utgivningsbevis. Du ansvarar själv för dina artikelkommentarer. Geesje van Haren lämnade en anteckning ()

Google Translate:

[Your rights]

At [1] https: //polisen.se/persondatab/ratti ... you can read more about
your rights and how the Police Authority processes personal data.

References

Visible links
1. https: //polisen.se/persondatab/ratti ...

Dear Police Authority,

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Police Authority's handling of my FOI request 'Gränshandlingar mellan 1 januari 2014 och 31 december 2020'.

It has been more than four months since I filed this Freedom of Information request. In the Netherlands we are use to a period of 2x4 weeks for the reply. I thought it was good to give a little more time but have not heard anything yet apart from a confirmation of receipt.

Would you please reconsider my request and let me know if this information is held by the police and can be made public or otherwise provide me the name of the authority I should file the request?

My FOI request, annotations and correspondence is available at this address: https://handlingar.se/en/request/gransha...

Thank you in advance.

Yours faithfully,

Geesje van Haren

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

Detta är ett automatsvar från Polismyndigheten. Vi har mottagit ditt
e-brev. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag. Om ditt ärende är akut, ring 112 eller uppsök närmaste
polisstation.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday, Monday to Friday.

In emergency, call 112 or visit the nearest police station.

Vad händer med mitt e-brev till Polismyndigheten?

Om du skickar ett e-brev till Polismyndigheten blir det som huvudregel
allmän handling hos Polismyndigheten. Ditt brev diarieförs och bevaras
eller gallras i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen och
arkivlagstiftningens regler.

Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifter i handlingen
komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte
omfattas av sekretess.

Varför behandlas personuppgifter?

Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att Polismyndigheten ska kunna
utföra sina uppgifter, och för att leva upp till kraven i
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen,
arkivlagstiftningen och förvaltningslagen. Den personuppgiftsbehandling
som krävs för att hantera inkommande e-brev följer reglerna i EU:s
dataskyddsförordning.

Beroende på vad ditt ärende gäller kan dina personuppgifter behandlas för
andra ändamål som har koppling till Polismyndighetens verksamhet.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter som inte ingår i allmänna handlingar sparas bara så länge
de är nödvändiga för det aktuella ändamålet.

Dina rättigheter

På [1]https://polisen.se/personuppgifter/ratti... kan du läsa mer om
dina rättigheter och om hur Polismyndighetens behandlar personuppgifter.

 

References

Visible links
1. https://polisen.se/personuppgifter/ratti...

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

Dear Mr. van Haren,

Your request is extensive and it is not clear what information you are demanding. Furthermore, some of the concepts you are referring to are not acknowledged within the organization.

Please clarify your request, otherwise it may be rejected.

Best regards

Office of the National Operations Department
National Operations Department

Swedish Police Authority

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Geesje van Haren [mailto:[FOI #616 email]]
Skickat: den 4 oktober 2021 14:34
Till: Polismyndigheten registrator kansli
Ämne: Internal review of Freedom of Information request - Gränshandlingar mellan 1 januari 2014 och 31 december 2020

Dear Police Authority,

Please pass this on to the person who conducts Freedom of Information reviews.

I am writing to request an internal review of Police Authority's handling of my FOI request 'Gränshandlingar mellan 1 januari 2014 och 31 december 2020'.

It has been more than four months since I filed this Freedom of Information request. In the Netherlands we are use to a period of 2x4 weeks for the reply. I thought it was good to give a little more time but have not heard anything yet apart from a confirmation of receipt.

Would you please reconsider my request and let me know if this information is held by the police and can be made public or otherwise provide me the name of the authority I should file the request?

My FOI request, annotations and correspondence is available at this address: https://handlingar.se/en/request/gransha...

Thank you in advance.

Yours faithfully,

Geesje van Haren

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:

[FOI #616 email]

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:

https://handlingar.se/en/help/officers

Please note that in some cases publication of requests and responses will be delayed.

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

registrator.kansli@polisen.se, Polismyndigheten

1 Bilaga

Hej,

 

Tjänstemannaprövning

Med tjänstemannaprövning avses en prövning om en handling ska lämnas ut
eller om det föreligger hinder mot detta på grund av sekretess jämlikt 6
kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Den 10 maj 2021 ombads ni förtydliga er begäran om allmän handling. Jag
beslutar att avslå begäran med hänvisning till att

ni inte inkommit med förtydligande och att det finns utrymme att tolka
begäran.

 

Denna prövning är inte överklagbar, om ni har synpunkter på prövningen,
kan ni hos Polismyndigheten begära ett skriftligt myndighetsbeslut, vilket
går att överklaga till domstol. Du kan skriftligen eller muntligen meddela
myndigheten att du begär ett myndighetsbeslut. Begäran kan skickas till

[1][Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]. Ange diarie nr. A276.259/2021.

 

Hälsningar

 

Vidar Gothenby

Kommissarie

Chef beredning/ärendehantering

Avdelningskansliet
Nationella Operativa Avdelningen

Polismyndigheten
106 75 Stockholm
Besök: Polhemsgatan 30, Stockholm

Telefon till polisen: 114 14

Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är
nödvändigt.

[2]polisen.se

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Polismyndigheten e-postadress för begäran om allmän handling]
2. http://www.polisen.se/