Förteckning över IT-system

Svar på denna begäran är mycket försenad. Enligt lag och under alla omständigheter så borde Malmö stad ha svarat vid det här laget (detaljer). Du kan överklaga genom begär en intern granskning.

Hej!

Jag vill begära ut en förteckning eller liknande över IT-system som kommunen har.
Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Elenor