Hej!

Jag vill begära ut en förteckning eller liknande över IT-system som kommunen har.
Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Elenor

FN-KOMMUN, Ale kommun

Hej, och tack för att du kontaktar Ale kommun! 

Vi har tagit emot ditt mejl och vi kommer att svara dig så snart vi kan,
dock inom två arbetsdagar.  

Du kan också hitta svar på många frågor om Ale kommun på vår webbplats
[1]www.ale.se  

Om du har frågor om ditt ärende kan du svara på detta mejl.   

For information in English, please contact our Contact Center on number
0303-70 30 00  

Hälsningar 

Ale kommun  

Kontaktcenter har öppet måndag till fredag kl. 8.00 - 16.30 

Telefonnummer: 0303-70 30 00 

E-post: [2][Ale kommun e-postadress för begäran om allmän handling] 

Besök: Kommunhus Nödinge, Ale torg 7 

[3]www.ale.se  

 

Allmän handling och personuppgifter  

All e-post till Ale kommun blir allmän handling som kan lämnas ut och
läsas av andra. Om du har uppgett namn eller kontaktuppgifter kan du inte
vara anonym. Hur och på vilket sätt dina personuppgifter behandlas beror
på vad ditt ärende gäller.   

Läs mer om allmänna handlingar och hur Ale kommun behandlar
personuppgifter på vår webbplats ale.se. 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.ale.se
2. mailto:[Ale kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. file:///tmp/www.ale.se

Christina Larsson, Ale kommun

1 Bilaga

Bifogat finner du ett utdrag ur vårt system för systemförvaltning.

 

Apsis - nyhetsbrevsapplikation
Artvise verksamhets- och ärendehanteringssystem
Intranät - Ale kommun
Newsmachine
SiteImprove
Bildbanken - MediaflowPro
Insikt (Uppföljning, budget och prognossystem)
Kommers
Readsoft fakturaskanning
Inyett
Visma Affärssystem
Excelfiler och pdf-filer
Unit4 Affärssystem (ERP)
Adato
Förhandlingsmodul Personec P
KPA
LISA
Modul Utdata
Neptun
Personec P
Time Care Planering
Time Care Pool
WinLas
Visma Recruit/ Offentligajobb
Excel, Word och Pdf filer
PS Förtroendemannamodul
Visma Recruit KBR
SiteVision
2c8 Modeling Tool
Demos/Demografen
Esmaker
Stratsys Dokument
Atea Doc (politikerappen)
Cloudbox meeting
Cloudbox Presenter
Verksamhetshandbok - generell
Wärna
Troman webb
IIPAX (E-arkiv)
Castor
Three Heights PDF-A Converter
Visual Arkiv 6
LIS
Nytt ärendehanteringssystem för nämndprocessen
Fillagring
SharePoint samt SharePoint online
Active Directory och Azure AD
Biztalk
Brandväggar
Certifikat
Com Around Dokument
Fysiska servrar
HDPS
IT-deb
Key Management Services (KMS)
Lastbalanseraren ACE
Microsoft SQL DB
Office 365
OMS
Programkatalog Software Center
SAN
Skrivare
Standardprogramvaror Elev
Stationär dator personal
Stöd för IT-säkerhet
Supportportalen
Svartfiber IP-Only
Tjänst för registrering av enheter hos tillverkare
Tjänstekatalog
Trådbundet nät
Unexus UCS
WAN förbindelse - Telia
ADFS
Azurebackup (DPM)
Bärbar dator
DHCP
IT-tekniker i beredskap
KIR
Lagring filserver
Licenshantering i Office 365
Microsoft Teams
SafeCom
SPAM-filter
Stationär dator elev
System Center Configuration Manager (SCCM) samt INTUNE
Trådlöst nät
WAN förbindelse - Itux
Virtuella servrar
AzureAD
Bärbar dator elev
DNS
Internet-förbindelse
Larm serverhall
Lotus Notes
Läsplatta
Microsoft Onedrive
Netclean
Ny backuplösning för HCI-stacken
Säkerhet för Server samt klient
Azure
FIM
Lägga till skrivare
Läsplatta elev
Microsoft Dynamics 365
NTP
Säkerhetsfunktioner i Windows 10
URL-filtrering
WAP
Windows 10
Vscoope
DA
e-tjänsteplattform "Selfpoint"
Lokalt installerade säkerhetsprogram
Navet
NPS
Sjunet
Standardprogramvaror personal
Blueprism
DDOS-skydd
PI
Svensk E-id
Eduroam
Säker anslutning (VPN)
Always On VPN
Antura Projects
ASSA ARX
Matilda Dokument
Momentum RC Dokument
Nexus Prime Dokument
Pythagoras Dokument
Skolmaten Dokument
Tunstalls trygghetsportal
Desigo CC Dokument
Assa Performer
Contal
Kabona WDC/Ecopilot
Fastighetsritning
Smartsign informationsskärmar
HSA Katalogen
SAMSA
TES
TimCare Pool och TimeCare Planering
Treserva
Appva MCSS
Trygghetslarm hemtjänst
Trygghetslarm SÄBO och Korttidsenhet
GW Arbetsmarknad
Sensec
E-tjänst
Återansökan ekonomisk bistånd
BPSD
Marknadsplatsen
Palliativa registret
MTP Accessdatabas
Intygsbeställningen
AiAi
Castor (plan)
FME
Prkort
RoSy
Treserva färdtjänst
GeoSecma for ArcGIS
RoSy DIG Web
webSolen
Ale kommuns tekniska handbok
HAJKmap
QlikView/pub.avtal
BAB för Webben
ESPA 3D
Castor (miljö)
Castor (bygg)
EDP Future
EDP Mobile + EDP pocket
Flintab
Cactus Eye
Geosecma - Ledning VA
Geosecma - EDP Future
Helios web
Ale Stadsnät (fibernät)
WAN-förbindelser
Bibliotekssystem Book-IT Dokument
Studyalong Dokument
Interbook Go Dokument
RegiArt för offentlig konst
Alvis
Behandling av personuppgifter
Elin
e-tjänst skolskjuts (egen)
Extens (för historik)
INDRA (GR)
Inläsningstjänst
PMO
Skola24
Stratsys resursplanering
Unikum förskola och  grundskola
e-tjänst specialkost (egen)
Hypernet analys (för historik)
IST administration
It´s learning
IST e-tjänst skolval och skolbyte
IST e-tjänst för kontaktuppgifter, betyg och ämnesprov
e-tjänst Ansöka och säga upp  modersmålsundervisning (egen)
NE (läromedel)
e-tjänst Inackorderingstillägg (egen)
e-tjänst ansökan till gymnasie- och grundkurser komvux
Bibliotekssytem skolan Welib
e-tjänst Ansökan till vård- och omsorgsutbildning komvux
e-tjänst Ansökan om skolskjuts (egen)
Text Aid

 

Med vänlig hälsning

Christina Larsson
IT Chef
_________________________________

[1]http://ale.se/download/18.53192b9a14c245...

 

Sektor kommunstyrelsen
SE – 449 80 Alafors

Telefon: [2]0303-730 980

E-post: [3][e-postadress]

Besöksadress:

[4]Ledetvägen 6

449 80 ALAFORS

[5]www.ale.se

 

 

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Elenor Weijmar <[6][Registrators #604 e-postadress]>

Skickat: den 28 april 2021 17:43

Till: FN-KOMMUN <[7][Ale kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>

Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förteckning över IT-system

 

Hej!

 

 

 

Jag vill begära ut en förteckning eller liknande över IT-system som
kommunen har.

 

Tack på förhand!

 

 

 

Med vänlig hälsning,

 

 

 

Elenor

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

 

[8][Registrators #604 e-postadress]

 

 

 

Är [9][Ale kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar
till Ale kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

 

[10]https://handlingar.se/sv/change_request/...

 

 

 

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

 

[11]https://handlingar.se/sv/help/officers

 

 

 

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara
fördröjd.

 

 

 

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations
sida om allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 

References

Visible links
2. file:///tmp/tel:0303-330%C2%A0980
3. mailto:[e-postadress]
4. file:///tmp/x-apple-data-detectors:/1/2
5. http://www.ale.se/
6. mailto:[Registrators #604 e-postadress]
7. mailto:[Ale kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
8. mailto:[Registrators #604 e-postadress]
9. mailto:[Ale kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. https://handlingar.se/sv/change_request/...
11. https://handlingar.se/sv/help/officers