Förordnande arbetsförmedlingens styrelse

Tim Svensson gjorde denna begäran enligt Offentlighetsprincipen till Arbetsförmedlingen

Automatiska åtgärder mot skräppost finns på plats för denna äldre begäran. Vänligen kontakta oss om ett ytterligare svar förväntas eller om du har svårt att svara.

Begäran blev framgångsrik.

Till Arbetsförmedlingen,

Jag söker efter dokument från regeringen där de utfärdat förordnande för medlemmar sittandes i styrelsen i arbetsförmedlingen åren 2008,2009,2017 samt 2018.

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

Registrator, Arbetsförmedlingen

Tack,

 

Vi har mottagit din e-post.

 

Vänliga hälsningar,

 

Registraturen

Arbetsförmedlingen

Postadress: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsida: [1]www.arbetsformedlingen.se

 

 

Thank you,

 

We have received your e-mail.

 

Kind regards,

 

The Registry 

The Swedish Public Employment Service

Address: Elektrogatan 4, 113 99 Stockholm

Webbsite: [2]www.arbetsformedlingen.se

References

Visible links
1. http://www.arbetsformedlingen.se/
2. http://www.arbetsformedlingen.se/

Ledningsstaben, Arbetsförmedlingen

Hej Tim,

Vi har mottagit er förfrågan och återkommer så snart så möjligt.

Med vänliga hälsningar,
Talar

Talar Abdalla
Chefsassistent
Arbetsförmedlingen | Ledningsstaben
113 99 Stockholm | Besök: Elektrogatan 4
Telefon: 010-486 70 61 | Växel: 0771-60 00 00

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Tim Svensson <[Registrators #578 e-postadress]>
Skickat: den 19 april 2021 13:35
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förordnande arbetsförmedlingens styrelse

Till Arbetsförmedlingen,

Jag söker efter dokument från regeringen där de utfärdat förordnande för medlemmar sittandes i styrelsen i arbetsförmedlingen åren 2008,2009,2017 samt 2018.

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

-------------------------------------------------------------------

Använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #578 e-postadress]

Är [AF e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Arbetsförmedlingen? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

I vissa fall kommer publiceringar av förfrågningar och svar att vara fördröjd.

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Ledningsstaben, Arbetsförmedlingen

8 Bilagor

Hej Tim,

Här kommer förordnanden.

Nedan personer satt i Arbetsförmedlingens styrelse under 2008, 2009, 2017 och 2018.

2008
Thomas Franzén
Christina Johansson
Henry Ohlson
Cecilia Schelin Seidegård
Per Åsling
Tomas Lindström

2009
Thomas Franzén
Christina Johansson
Henry Ohlson
Cecilia Schelin Seidegård
Per Åsling
Hans Lindberg

2017-2018
Lena Erixon (2014-03-01--2017-03-31, 2017-04-01—2020-03-31)
Mari Andersson(2014-03-01--2017-03-31, 2017-04-01—2020-03-31)
Ingrid Petersson (2014-07-01--2017-03-31, 2017-04-01--2020-03-31)
Ola Pettersson (2015-04-09—2018-03-31, 2018-04-01—2021-03-31)
Ingrid Källgren Sawela (2015-04-01--2018-03-31, 2018-04-01—2021-03-31)
Andreas Schönström (2015-04-01--2018-03-31, 2018-04-01—2021-03-31)
Erik Thedéen (2015-04-01--2018-03-31, 2018-04-01—2021-03-31)
Hans Lindblad (2015-04-01--2018-03-31, 2018-04-01—2021-03-31)

Talar Abdalla
Chefsassistent
Arbetsförmedlingen | Ledningsstaben
113 99 Stockholm | Besök: Elektrogatan 4
Telefon: | Fax: | Växel: 0771-60 00 00
www.arbetsformedlingen.se | www.facebook.com/arbetsformedlingen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Tim Svensson <[Registrators #578 e-postadress]>
Skickat: den 19 april 2021 13:35
Till: Registrator <[AF e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Förordnande arbetsförmedlingens styrelse

Till Arbetsförmedlingen,

Jag söker efter dokument från regeringen där de utfärdat förordnande för medlemmar sittandes i styrelsen i arbetsförmedlingen åren 2008,2009,2017 samt 2018.

Med vänlig hälsning,

Tim Svensson

-------------------------------------------------------------------